Pārdod
Rīga, Šķūņu iela 17, 7/8 domājamās daļas
Zemes gabala platība - 770 m2
Rezultāti

Publicēts lēmums 24.04.2019.

Nav pārdots.

Papildus informācija: Nekustamā īpašuma Šķūņu ielā 17, Rīgā, 7/8 domājamo daļu 18.04.2019. izsole tika atzīta par nenotikušu, jo neviens dalībnieks izsolei netika reģistrēts.


1 215 000,00 EUR
Publicēts 14.03.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 006 0035
Būvju/telpu platība - 2124 m2
Zemes gabala platība - 770 m2
Būvju skaits - 1
Stāvs: no 5
Cita objektu raksturojoša informācija
Pārdodamā nekustamā īpašuma sastāvs: 7/8 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra numurs 0100 006 0035) - no zemes vienības 770 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 006 0035) un ēkas 2124 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 0100 006 0035 001) Šķūņu ielā 17, Rīgā. Ēkas energoefektivitātes klase – E.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 18.04.2019
Laiks: 11:00
Izsole notiks valsts akciju sabiedrības „Tiesu namu aģentūra” biroja ēkā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 410. kabinetā, 2019. gada 18. aprīlim, plkst. 11.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāpārskaita reģistrācijas maksa 150 EUR valsts akciju sabiedrības “Tiesu namu aģentūra” (vienotais reģistrācijas numurs 40003334410) kontā – AS “SEB banka” konta nr. LV64UNLA0002021469371 un drošības nauda 10 % apmērā no Objekta nosacītās cenas, tas ir, 121 500 EUR, Valsts akciju sabiedrības “Tiesu namu aģentūra” (vienotais reģistrācijas numurs 40003334410) kontā – AS “SEB banka” konta nr. LV64UNLA0002021469371.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, reģistrēties izsolei, kā arī saskaņot īpašuma apskates laiku var VAS „Tiesu namu aģentūra” Rīgā, Baldones ielā 1B, 404.kabinetā, darbdienās no plkst.11.00 līdz 15.00.
Tālrunis uzziņām un vizītes pieteikšanai 67804745.
Pirmā izsole
Izsoles veids: mutiska
Citi nosacījumi
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāpārskaita reģistrācijas maksa 150 EUR Valsts akciju sabiedrības “Tiesu namu aģentūra” (vienotais reģistrācijas numurs 40003334410) kontā – AS “SEB banka” konta nr. LV64UNLA0002021469371 un drošības nauda 10 % apmērā no Objekta nosacītās cenas, tas ir, 121 500 EUR, Valsts akciju sabiedrības “Tiesu namu aģentūra” (vienotais reģistrācijas numurs 40003334410) kontā – AS “SEB banka” konta nr. LV64UNLA0002021469371.
Par nosolīto nekustamo īpašumu jānorēķinās saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Pārdota tiek domājamā daļa
Domājamās daļas apmērs: 7/8
Pirmpirkuma tiesības ir kopīpašniekiem
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 16.04.2019 16:00
Izsoles dalībnieku reģistrācijas maksa 150 EUR
Objekta apskates vieta un laiks
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, reģistrēties izsolei, kā arī saskaņot īpašuma apskates laiku var VAS „Tiesu namu aģentūra” Rīgā, Baldones ielā 1B, 404.kabinetā, darbdienās no plkst.11.00 līdz 15.00.
Tālrunis uzziņām un vizītes pieteikšanai 67804745.
Kontakti
VAS "Tiesu namu aģentūra"
Māris Meņģelsons
67804745
maris.mengelsons@tna.lv
Cena
Cena - 1 215 000,00 EUR