Iznomā
Rīga, Vaļņu iela 9 - Biroja telpas, 5. stāvs
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Noslēgts līgums 29.04.2019.

Nomnieks: SIA ARTISSIMO, 02.04.2019. Līguma Nr. IEN/2019/984, nomas maksa 4,20 EUR/m2.

Līguma noslēgšanas datums: 02.04.2019

Līguma darbības termiņš līdz: 01.04.2025


Publicēts lēmums 29.03.2019.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA ARTISSIMO piedāvāja augstāko nomas maksu 4,20 EUR/m2 par 5.stāva telpām Nr.1-9,11, telpu grupa 009

Līguma noslēgšanas termiņš: 11.04.2019.

Kontaktpersona: Rīgas reģiona klientu apkalpošanas centrs, tālr.: 80002000


4,20 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 14.03.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 006 0094 001
Būvju/telpu platība - 202.6 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 009
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 5 no 5
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā gaišas, plašas biroja telpas, ar skaistu skatu uz Vaļņu ielu, ēkas 5.stāvā.
Nav lifta.

Telpu grupa 009, telpas Nr. 1 - 8.
(skatīt telpu plānu publikācijas Pielikumā).

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā (izmaksas bez PVN, var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 1,57 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 1,29 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,01 EUR/m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 28.03.2019
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu. Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/27559/20180728221704_5 stava plans.png
5 stava plans.png
files/ads/27559/20180810221837_Tipveida līgums VNĪ īpašumi fiz pers_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi fiz pers_2018.docx
files/ads/27559/20180810221837_Tipveida līgums VNĪ īpašumi jurid_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi jurid_2018.docx
files/ads/27559/26446_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 4,20 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 27.03.2019