Iznomā
Daugavpils, Lielā Dārza 60/62
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
1,10 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 11.02.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 006 0608 016
Būvju/telpu platība - 81.36 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 01.03.20
Stāvs: 1 no 1
Cena - 1,10 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
89,56 EUR (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī. Telpas izvietotas Slimnīcas Mācību centra ēkā 1.stāvā ar kopējo platību 81,36 m2, kafejnīcas vajadzībām. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts. Nepieciešams kafejnīcas aprīkojums.
Nomas līgums tiks slēgts uz vienu gadu.
Papildus Objekta nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par Objektu un zemesgabala domājamo daļu, kas saistīts ar Objektu, kā arī citus maksājumus, kas ir noteikti Telpu nomas līgumā, saskaņā ar Iznomātāja izrakstītajiem rēķiniem. PVN maksājumus nomnieks veic papildus vienlaicīgi ar nomas un komunālo pakalpojumu maksas samaksu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
Nomas tiesību piešķiršanas mērķis ir atbrīvoto telpu lietderīga izmantošana, ievērojot ārstniecības iestādes darbinieku un apmeklētāju vajadzības. Uzvarējušam pretendentam, veicot uzņēmējdarbību nomātajās telpās, jānodrošina vismaz šādu preču sortimentu un darba laiku:
- pārtikas preces, salāti, dzērieni, kulinārijas izstrādājumi (konfektes, šokolādes, bulciņas) tēja, kafija, piena produkti;
- higiēnas preces;
- darba laiku ne vēlāk kā no plkst. 9.00 un ne agrāk kā līdz plkst. 17.00 darba dienās.
Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecība Objektā ir kategoriski aizliegta.
Nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju slēdz pēc izsoles rezultātu paziņošanas.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 26.02.2019
Laiks: 13:00
Lielā Dārza iela 60/62, Daugavpilī, 1.korpusa konferenču zālē.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: mutiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Dokumenti lejupielādei
files/ads/27176/27176_Izsoles nolikums ar pielikumiem_3.docx
Izsoles nolikums ar pielikumiem_3.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
Valsts SIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"
Anita Mikučanova
65402285, 26565664
anita.mikucanova@dpns.gov.lv
Lietošanas mērķis
Komercplatību ēkas
Cena
Cena - 1,10 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 89,56 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 26.02.2019