Iznomā
Madonas novads, Praulienas pagasts,
Zemes gabala platība - 4.75 ha
263,65 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 11.02.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 7086 010 0095
Zemes gabala platība - 4.75 ha
Maksimālais nomas termiņš - 17.02.2025
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
263,65 EUR gadā (bez PVN)
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Ingrīda Vigupe
26313204
i.vigupe@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 263,65 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 18.02.2019