Pārdod
Jaunpils novads, Jaunpils pagasts, "Lejas Priedaiņi"
Zemes gabala platība - 4.4 ha
10 790,00 EUR
Publicēts 11.02.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 9056 006 0011
Zemes gabala platība - 4.4 ha
Cita objektu raksturojoša informācija
Tiek pārdota atdalāma meža zeme, kas tiks nodalīta no nekustamā īpašuma “Lejas Priedaiņi”, zemes vienības ar kadastra Nr. 9056 006 0012, atsevišķā īpašumā ar vienu zemes vienību 4.4 ha (tiks precizēta pēc atdalīšanas) platībā.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 22.02.2019
Laiks: 08:30
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi nosacījumi
Nekustamais īpašums tiek pārdots par augstāko piedāvāto cenu.
Pircējam jāveic atdalīšanas process par saviem līdzekļiem.

Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 22.02.2019 24:00
Piezīmes
Meža zeme
Dokumenti lejupielādei
files/ads/27174/27174_Veidlapa pieteikums_zemes pirkšanai-v3.docx
Veidlapa pieteikums_zemes pirkšanai-v3.docx
Kontakti
Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ina Alksne
tel. 67774103
ina.alksne@altum.lv
zemesfonds@altum.lv
Cena
Cena - 10 790,00 EUR