Iznomā
Rīga, Brīvības bulvāris 32 - pazemināts 1.stāvs
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
6,50 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 31.01.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 005 0051
Būvju/telpu platība - 59 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 10 gadi
Stāvs: 1 no 4
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā tirdzniecības telpas ēkas 1.stāvā (stāvs mazliet pazemināts).
Telpu grupa 001, Telpa Nr.2 (skat. pievienoto telpu plānu).

Telpai ir liels skatlogs uz Merķeļa ielu. Ir iespēja nomāt arī 2. stāvu. (Kopā būtu 100,4 m2).
Labi piemērots birojam vai tirdzniecības telpām. Blakus Pasts un Narvesen Baltija, telpas ēkā atrodas tuvu krustojumam ar Brīvības ielu, ieeja no Merķeļa ielas (kopā ar Pastu).

Nomniekam jānodrošina citu nomnieku piekļuve labierīcībām, no telpas Nr.2.

Telpu grupa 001, Telpa Nr.2 (skat. pievienoto telpu plānu).

PAPILDUS NOMAS MAKSAI JĀMAKSĀ (izmaksas bez PVN, var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 2,28 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis 0,40 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,02 EUR/m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 14.02.2019
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/27041/20170727113033_Brīvības bulvāris 32_telpu plāns.jpg
Brīvības bulvāris 32_telpu plāns.jpg
files/ads/27041/20180809155023_Tipveida līgums VNĪ īpašumi fiz pers_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi fiz pers_2018.docx
files/ads/27041/20180809155023_Tipveida līgums VNĪ īpašumi jurid_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi jurid_2018.docx
files/ads/27041/26487_Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Tirdzniecības telpas
Cena
Cena - 6,50 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 13.02.2019