Iznomā
Jēkabpils novads, Ābeļu pagasts,
Zemes gabala platība - 4.32 ha
187,01 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 11.01.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 5648 004 0069
Zemes gabala platība - 4.32 ha
Maksimālais nomas termiņš - 6.gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
187,01 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nekustamais īpašums “Valsts mežs” kad.nr.56480010019 (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 56480040069) aptuveni 4.32 ha platībā Jēkabpils novada Ābeļu pagastā. Lauksaimnieciskā ražošana.
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Ilona Aizpuriete
29184927
i.aizpuriete@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 187,01 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 18.01.2019