Iznomā
Liepāja, Graudu iela 43A - Biroju telpas 2.stāvā
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
3,50 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 11.01.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1700 032 0093
Būvju/telpu platība - 146.5 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 2 no 6 Ir lifts
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā plašas biroja telpas ar kopējo platību 146,5 m2 ēkas 2.stāvā.
Telpu grupa 003, telpa Nr.1, telpu grupa 004, telpa Nr.1-4 un telpas Nr. 11-13.

Telpas sastāv no klientu uzgaidāmās telpas/koridora, četriem kabinetiem un apspriežu telpas/virtuves.
Ēkā ir pasažieru lifts. Lieli logi, divas gaisa dzesēšanas iekārtas, centralizēta pilsētas apkure, radiatori ar termoregulātoriem, tehniskās un ugunsdrošības apsardzes sistēmas, domofons.
Ēkas ārdurvis aprīkotas ar piekļuves kontroli. Ēka atrodas Liepājas pilsētas centrā (200 metru attālumā no Rožu laukuma). Tiešā tuvumā atrodas dažāda veida sabiedriskā transporta pieturvietas (tramvaja, autobusa, mikroautobusa un taksometra), kā arī plaša spektra pilsētas infrastruktūra, pakalpojuma sniegšanas un tirdzniecības vietas (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra, tirdzniecības nams „Kurzeme”, Liepājas tūrisma informācijas centrs, viesnīca „Līva”, restorāni, aptiekas, veikali u. c. ). Bezmaksas automašīnu novietošana (līdz 30 minūtēm) uz Graudu ielas. Ielas pretējā pusē atrodas automašīnu stāvlaukums, kurā tiek piedāvāts nomāt konkrētas stāvvietas.

PAPILDUS NOMAS MAKSAI JĀMAKSĀ (izmaksas bez PVN, var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
- Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) -0,86 EUR/m2 mēnesī;
- NĪ nodoklis (zeme + ēka) - 0,33 EUR/m2 mēnesī;
- apdrošināšanas maksājumi - 0,02 EUR/m2 mēnesī.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 24.01.2019
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/26837/20180803122643_2 stava plans.png
2 stava plans.png
files/ads/26837/25419_Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
files/ads/26837/25419_Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
files/ads/26837/26374_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu.
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 3,50 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 23.01.2019