Iznomā
Rīga, Kalnciema iela 14 - 1.stāva tirdzniecības telpas
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
8,60 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 15.12.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 061 0182 001
Būvju/telpu platība - 222.8 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 10 gadi
Stāvs: 1 no 3
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā 1.stāva telpas ar kopējo platību 222,80 m².
Telpu grupa 007, telpas Nr. 1, 5, 6.

Telpas netiek iznomāts azartspēļu vajadzībām, t.sk. kazino un spēļu automātu izvietošanai un specializētas alkohola tirdzniecības vajadzībām.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā (izmaksas bez PVN, var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
1. Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas maksa - 0,53 EUR/m²;
2. Nekustamā īpašuma nodoklis (NIN) - 0,46 EUR/m²;
3. Apdrošināšana - 0,01 EUR/m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 03.01.2019
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Izsoles dalībniekiem līdz 2019.gada 2.janvārim (ieskaitot) jāpārskaita VNĪ kontā AS ”SEB Banka” Rīdzenes filiāles konts Nr. LV22UNLA0002200609436 nodrošinājuma summa 5500 EUR apmērā ar atzīmi: ”Nekustamā īpašuma Kalnciema ielā 14, Rīgā, 1.stāva komerctelpu nomas izsoles nodrošinājums”.

Izsoles dalībnieks, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas Nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas un jāiemaksā nodrošinājuma maksa līdz noteiktajam termiņam.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/26556/25459_Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
files/ads/26556/25459_Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
files/ads/26556/25859_1 STAVA TIRDZ TELPU PLANS.png
1 STAVA TIRDZ TELPU PLANS.png
files/ads/26556/26433_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.:27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Tirdzniecības telpas
Cena
Cena - 8,60 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 02.01.2019