Iznomā
Liepāja, Graudu iela 43A - Biroju telpas 3.stāvā
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
3,50 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 06.12.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1700 032 0093
Būvju/telpu platība - 146.6 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 3 no 6 Ir lifts
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā plašas biroja telpas ar kopējo platību 146,6 m2 ēkas 3.stāvā.
Telpas plānā apzīmētas kā telpu grupa 005, Telpas Nr. 1-8.

Telpas sastāv no klientu uzgaidāmās telpas/koridora, četriem kabinetiem un apspriežu telpas/virtuves. Ēkā ir pasažieru lifts. Lieli logi, divas gaisa dzesēšanas iekārtas, centralizēta pilsētas apkure, radiatori ar termoregulātoriem, tehniskās un ugunsdrošības apsardzes sistēmas, domofons. Ēkas ārdurvis aprīkotas ar piekļuves kontroli.
Ēka atrodas Liepājas pilsētas centrā (200 metru attālumā no Rožu laukuma). Tiešā tuvumā atrodas dažāda veida sabiedriskā transporta pieturvietas (tramvaja, autobusa, mikroautobusa un taksometra), kā arī plaša spektra pilsētas infrastruktūra, pakalpojuma sniegšanas un tirdzniecības vietas (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra, tirdzniecības nams „Kurzeme”, Liepājas tūrisma informācijas centrs, viesnīca „Līva”, restorāni, aptiekas, veikali u. c. ).
Bezmaksas automašīnu novietošana (līdz 30 minūtēm) uz Graudu ielas. Ielas pretējā pusē atrodas automašīnu stāvlaukums, kurā tiek piedāvāts nomāt konkrētas stāvvietas.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā (aprēķini aptuveni, EUR/m2/mēn.):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) - 0,86 EUR/m2 mēnesī;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) - 0,33 EUR/m2 mēnesī;
3. Apdrošināšana - 0,02 EUR/m2 mēnesī.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 20.12.2018
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/26514/20180803124155_3 stāva plans.png
3 stāva plans.png
files/ads/26514/25418_Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
files/ads/26514/25418_Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
files/ads/26514/26375_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu.
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 3,50 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 19.12.2018