Iznomā
Rīga, Tērbatas iela 12 - TIRDZNIECĪBAS telpas ēkas 1. stāvā un pagrabstāvā
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
10,60 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 15.11.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 021 2002 001
Būvju/telpu platība - 193.90 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: -1, 1 no 3
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā tirdzniecības telpas Dzirnavu un Tērbatas ielas stūrī, 1. stāvs (54,17 m² ) un pagrabstāvs (139,73 m²), iznomājas tikai kopā.

1. stāvs: telpu grupa 001, telpas Nr.1 - 4, ar kopējo platību 54,17 m².
Pagrabstāvs: telpu grupa 001, telpas Nr. 7 - 17, ar kopējo platību 139,73 m².
(skatīt Publikācijai pievienotos telpu plānus).

PAPILDUS: nomas maksai jāmaksā (izmaksas bez PVN, var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
1. Īpašuma apsamniekošnas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 0,69 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 1,08 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,02 EUR/m².


Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 29.11.2018
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu. Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/26259/20180727141640_1.stava_plans.jpg
1.stava_plans.jpg
files/ads/26259/20180727141640_pagraba stava plans.png
pagraba stava plans.png
files/ads/26259/20180810094322_Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
files/ads/26259/25492_Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
files/ads/26259/25492_Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.:27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Tirdzniecības telpas
Cena
Cena - 10,60 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 28.11.2018