Iznomā
Liepāja, Graudu iela 50, - Koncertzāle
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
100,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 12.10.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1700 032 0077
Būvju/telpu platība - 237.7 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads, bet ne mazāk kā 3 mēneši
Stāvs: 1 no 6
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā Koncertzāli, kopējā platība 237,7 m², telpu grupa 002, Telpas Nr.1-2.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā komunālie maksājumi (izmaksas aprēķinātas aptuveni, bez PVN):

siltumenerģija aptuveni 120 - 370 EUR/mēn;
elektroenerģijas patēriņš (pēc skaitītāja), ja pieņemam 1500 kWh/mēn, tad aptuveni 200 EUR/mēn;
lietus ūdens kanalizācija un koplietošanas elektroenerģija aptuveni 25-45 EUR/mēn;
aptuvenie izdevumi, kas tiek rēķināti uz cilvēku skaitu telpās (koplietošanas elektroenerģija, koplietošanas aukstais ūdens, koplietošanas ūdens uzsildīšana un koplietošanas kanalizācija/piesārņojums – 2,5 - 3,5 EUR/mēn par cilvēku.

Minimālais iznomāšanas termiņš: 3 mēneši.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 25.10.2018
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/25924/25444_Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
files/ads/25924/25444_Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
files/ads/25924/25444_Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
files/ads/25924/25444_koncertzales plans.png
koncertzales plans.png
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Citas telpas
Cena
Cena - 100,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 24.10.2018