Iznomā
Liepāja, Graudu iela 50, - Biroju telpas 1.un 2.stāvā
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
4,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 12.10.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1700 032 0077
Būvju/telpu platība - no 15.6 m2 Līdz 118.8 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 2 no 6
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā biroja telpas ēkas 1. un 2.stāvā.
Pieejamās telpu platības:
telpu grupas 001,1. stāva telpa Nr.14 ar kopējo platību 29 m²;
telpu grupas 001, 2. stāva telpa Nr.22 ar kopējo platību 15,6m² un telpas Nr.24-25 ar kopējo platību 74,2 m².
(skatīt pievienotos telpu plānus pielikumā).

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā (izmaksas aptuvenas):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 2,12 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 00,39 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,02 EUR/m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 25.10.2018
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/25923/20171016122140_Graudu iela 50_2.stāva plāns.png
Graudu iela 50_2.stāva plāns.png
files/ads/25923/20180718114006_1 st telpa Nr 14.png
1 st telpa Nr 14.png
files/ads/25923/20180718114007_2 stavs telpa Nr 22_24_25.png
2 stavs telpa Nr 22_24_25.png
files/ads/25923/25421_Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
files/ads/25923/25421_Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
files/ads/25923/25421_Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu.
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 4,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 24.10.2018