Iznomā
Jelgava, Zemgales prospekts 3 - Biroju telpas ēkas 1. un 2.stāvā
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
3,20 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 11.10.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0900 006 0122
Būvju/telpu platība - no 4.8 m2 Līdz 406.2 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 1, 2 no 2
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Tiek iznomātas biroju telpas ēkas (kadastra apzīmējums 0900 006 0122 001) 1.un 2.stāva.
Brīvās telpas skatīt publikācijai pievienotā pielikumā.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā:
Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) - EUR 0,16 par 1 m2 mēnesī;
Nekustamā īpašuma apdrošināšanas maksājumi - EUR 0,01 par 1 m2 mēnesī.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 25.10.2018
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/25912/20180717154724_1 stavs 17_07_2018.png
1 stavs 17_07_2018.png
files/ads/25912/20180819223043_Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
files/ads/25912/20180819223043_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/25912/20180819223044_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
files/ads/25912/25912_Plāns_Zemgales prospekts 3_2 stāvs.jpg
Plāns_Zemgales prospekts 3_2 stāvs.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 3,20 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 24.10.2018