Iznomā
Valmiera, Leona Paegles iela 9, - Biroju telpas
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
3,80 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 11.10.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 9601 001 2527 001
Būvju/telpu platība - no 7.5 m2 Līdz 545.7 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 1, 2, 3 no 3
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā biroju telpas ēkas (9601 001 2527 001) 1. un 2.stāvā (skatīt telpu plānu publikācijas pielikumā).

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā: Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) un nekustamā īpašuma apdrošināšanas maksājumi.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 25.10.2018
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu. Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/25911/20180124163010_L.Paegles iela 1.stāvs.jpg
L.Paegles iela 1.stāvs.jpg
files/ads/25911/20180124163010_Leona paegles iela 9_3.stāva plāns.jpg
Leona paegles iela 9_3.stāva plāns.jpg
files/ads/25911/20180124163010_Leona Paegles iela9_1.stāvs.jpg
Leona Paegles iela9_1.stāvs.jpg
files/ads/25911/20180820000646_2 stava telpa 87.png
2 stava telpa 87.png
files/ads/25911/20180820000705_Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
files/ads/25911/20180820000706_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/25911/20180820000706_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
files/ads/25911/25406_2 stavs.png
2 stavs.png
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Cena
Cena - 3,80 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 24.10.2018