Iznomā
Inčukalna novads, Vangaži, Gaujas iela 25 - Arodskola
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
0,50 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 11.10.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 8017 003 0615
Būvju/telpu platība - 166.1 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 001
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads
Stāvs: 1 no 4
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Tiek iznomātas nekustamā īpašuma arodskolas ēkas telpu grupas 001, 1.stāva telpas no Nr.9-11 ar kopējo platību 166,1 m2.
PAPILDUS nomas maksai jāmaksā: Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) un nekustamā īpašuma apdrošināšanas maksājumi.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 25.10.2018
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/25908/20141003105433_Situacijas plans.pdf
Situacijas plans.pdf
files/ads/25908/20161110121145_Inventarizācijas_lieta_Vangaži.pdf
Inventarizācijas_lieta_Vangaži.pdf
files/ads/25908/20180820121219_Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
files/ads/25908/20180820121219_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/25908/20180820121220_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
files/ads/25908/25777_Gaujas iela 25, Vangaži_1.st._Nr.9-11_plāns.jpg
Gaujas iela 25, Vangaži_1.st._Nr.9-11_plāns.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Izglītības un kultūras ēkas
Cena
Cena - 0,50 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 24.10.2018