Iznomā
Dobeles novads, Dobele, Viestura iela 12A - 1.stāva tirdzniecības telpas
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
1,60 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 11.10.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 4601 007 2902
Būvju/telpu platība - 276.1 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads
Stāvs: 1 no 2
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Tiek iznomātas (ēkas kadastra apzīmējums 4601 007 2902 001) telpu grupas 001, 1.stāva tirdzniecības telpas no Nr.7 - 9 ar kopējo platību 276,1 m².

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā: Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) un nekustamā īpašuma apdrošināšanas maksājumi.

Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 25.10.2018
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/25907/20180124134537_Viestura iela_tirdzniecības telpu plāns.jpg
Viestura iela_tirdzniecības telpu plāns.jpg
files/ads/25907/20180817132818_Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
files/ads/25907/20180817132819_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/25907/20180817132819_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Tirdzniecības telpas
Cena
Cena - 1,60 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 24.10.2018