Iznomā
Rīga, Brīvības iela 58 - Biroja telpas ēkas 5.stāvā (telpas Nr.29,30)
3,66 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 10.08.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 022 0054
Būvju/telpu platība - 15.2 m2
Telpu grupas apzīmējums - 009
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 30.06.2023.
Stāvs: 5 no 6 Ir lifts
Cena - 3,66 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
55,63 EUR (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā biroja telpas Brīvības ielā 58, vēsturiskā, arhitekta Aleksandra Vanaga projektētā ēkā.
Telpas ēkas 5.stāvā ar kopējo platību 15,2m2 (skat.telpu plānu pielikumā). Ir neliels balkons uz ēkas iekšpagalmu.
Ēkā ir lifts.

Izsole rīkota atbilstoši "Rakstiskās izsoles nolikumam" (sk. publikācijas pielikumus).
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 27.08.2018
Laiks: 13:00
Gogoļa ielā 3, Rīgā, -1. stāvā, 2. kabinetā.
Pieteikumu iesniegšanas un izsoles norises kārtība - skatīt pielikumā "Rakstiskas izsoles nolikums".
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Pieteikumu jāiesniedz darba dienās: pirmdienās - ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 16:30, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 12:00, līdz 2018. gada 23.augusta plkst. 12:00, LDz telpās Gogoļa ielā 3, Rīgā, 103. kab. (Kancelejā), noformējot pieteikumu atbilstoši nolikuma prasībām.

Izsoles pretendents pieteikumu iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:
“VAS “Latvijas dzelzceļš”
Gogoļa iela 3,
Rīga, LV- 1547
Pieteikums rakstiskai izsolei
„Nedzīvojamo telpu Vaļņu ielā 30, Rīgā un Brīvības ielā 58, Rīgā nomas tiesību izsole”
Norāda: _____________________________________________________________________
(Nomas objekts, adrese, kadastra numurs, apzīmējums un pretendents (fiziskai personai - vārds, uzvārds, juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs)
piezīme „Neatvērt līdz 2018.gada 27.augusta plkst.13:00”.

Izsoles minimālais solis ir 10 % no nosacītās nomas maksas (izsoles sākumcenas), bez PVN.

Izsole rīkota atbilstoši "Rakstiskās izsoles nolikumam" (sk. publikācijas pielikumus).
Dokumenti lejupielādei
files/ads/25075/20180810131736_Nomas parauglīgums.pdf
Nomas parauglīgums.pdf
files/ads/25075/20180810131751_Pieteikums nomas tiesību rakstiskai izsolei.pdf
Pieteikums nomas tiesību rakstiskai izsolei.pdf
files/ads/25075/20180810131752_Rakstiskas izsoles nolikums.pdf
Rakstiskas izsoles nolikums.pdf
files/ads/25075/20180810131754_Brīvo telpu saraksts.pdf
Brīvo telpu saraksts.pdf
files/ads/25075/20180810131754_Telpas Nr.29,30 plāns.jpg
Telpas Nr.29,30 plāns.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Agnese Strautiņa
tālr.: 29176129
E-pasts: ldz.lvagnese.strautina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 3,66 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 55,63 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 23.08.2018