Iznomā
Ķeguma novads, Tomes pagasts,
Zemes gabala platība - 2.54 ha
124,74 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 12.07.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 7429 004 0012
Zemes gabala platība - 2.54 ha
Maksimālais nomas termiņš - 5 gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
124,74 EUR gadā (bez PVN)
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Aija Fala
28628023
a.fala@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 124,74 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 01.09.2018