Iznomā
Ilūkstses novads, Eglaines pagasts, "Valsts mežs"
Zemes gabala platība - 8.9 ha
316,82 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 12.07.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 4456 001 0110
Zemes gabala platība - 8.9 ha
Maksimālais nomas termiņš - 6.gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
316,82 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Ilūkstes novads, Eglaines pagasts nekustamais īpašums "Valsts mežs" (kadastra nr.44560010110) zemes vienības kadastra apzīmējums 44560010110, platība 8.90ha. Mērķis -Lauksaimnieciskā ražošana.
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Ilona Aizpuriete
29184927
i.aizpuriete@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 316,82 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 26.07.2018