Iznomā
Kuldīgas novads, Turlavas pagasts, Valsts mežs Turlava
Zemes gabala platība - 9.42 ha
421,77 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 12.07.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6292 001 0070
Zemes gabala platība - 9.42 ha
Maksimālais nomas termiņš - 6
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
421,77 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
9.42. ha izvietoti zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 62920010070
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Baiba Zūna
29489366
b.zuna@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 421,77 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 25.07.2018