Iznomā
Skrundas novads, Skrundas pagasts, Klūgu mežs
Zemes gabala platība - 0.75 ha
43,73 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 12.07.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6229 001 0011
Zemes gabala platība - 0.75 ha
Maksimālais nomas termiņš - 6
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
43,73 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
0.75 ha izvietoti zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 62290090014
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Baiba Zūna
29489366
b.zuna@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 43,73 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 25.07.2018