Iznomā
Valkas novads, Ērģemes pagasts, Valsts mežs 9452 013 0041
Zemes gabala platība - 10.4 ha
422 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 16.05.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 9452 013 0041
Zemes gabala platība - 10.4 ha
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
422 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Lauksaimniecībā izmantojama zeme 10.4 ha platībā, kas izvietota zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 94520110201
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Lāsma Apsīte
26575091
l.apsite@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 422 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 30.05.2018