Iznomā
Rīga, Ķengaraga 8 - 5, 6, 9
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
3,50 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 20.04.2015
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 072 0377
Būvju/telpu platība - 144.8 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 31.12.2018
Stāvs: 1 no 2
Cena - 3,50 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
506,80 EUR (bez PVN)
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 27.04.2015
Laiks: 10:00
Pretendenti pieteikumus var iesniegt LU CFI sekretariātā - 204.telpā, 2.stāvā, Ķengaraga ielā 8, Rīgā. Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, ar kurjera pastu vai nogādāt personiski. Pieteikums jāiesniedz (jānosūta) slēgtā aploksnē. Pieteikumu atvēršana notiks LU CFI telpās, Rīgā, Ķengaraga ielā 8, 2. stāvā, direktora vietnieka kabinetā 27.04.2015. plkst.10:00. Izsoles kārtība ir ietverta uzaicinājumā, kas ir publicēts iznomātāja mājaslapā www.cfi.lu.lv sadaļā "Iepirkumi" ar id.Nr. LUCFI_2015_1_n.
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Dokumenti lejupielādei
files/ads/11206/20150420134706_Ligums.doc
Ligums.doc
files/ads/11206/20150420135851_Informacija_par_ipasumu.doc
Informacija_par_ipasumu.doc
files/ads/11206/20150420135851_Pieteikuma veidlapa.doc
Pieteikuma veidlapa.doc
files/ads/11206/20150420135851_Telpu_plans.pdf
Telpu_plans.pdf
files/ads/11206/20150420135852_2015_1_n_Uzaicinaajums.pdf
2015_1_n_Uzaicinaajums.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI)
Jānis Kļaviņš, tālr. 29404742, e-pasts: cfi.lu.lvjanis.klavins
Lietošanas mērķis
Ražošanas telpas
Cena
Cena - 3,50 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 506,80 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 27.04.2015