Iznomā
Rīga, Krišjāņa Barona 106 - 1.stāva tirdzniecības telpas
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
5,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 25.02.2015
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 033 0004
Būvju/telpu platība - 54.8 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 001
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 2 gadi, līdz atsavināšanai
Stāvs: 1 no 5
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 11.03.2015
Laiks: 10:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu. Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/10679/20101113100801_Plns.jpg
Plns.jpg
files/ads/10679/20150114123233_Telpu nomas līguma paraugs.pdf
Telpu nomas līguma paraugs.pdf
files/ads/10679/20150128122156_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014).pdf
Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014).pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Nekustamā īpašuma darījumu konsultante
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina


VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Nekustamā īpašuma darījumu konsultante
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Tirdzniecības telpas
Cena
Cena - 5,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 10.03.2015