Latvijas Nacionālā arhīva ēkas Ventspilī energoefektivitātes paaugstināšana

“Veikto darbu rezultātā kopējais enerģijas patēriņš ēkā gadā tiks samazināts par vairāk nekā divām reizēm – no 175 kilovatstundām uz m2 līdz 64 kilovatstundām uz m2. Paredzamais projekta oglekļa dioksīda emisiju samazinājums ir vismaz 59 515,37 kilogrami,” skaidro VNĪ projektu vadītājs Ģirts Kindzulis.

 

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Kultūras ministrijas tiešās padotības iestādes “Latvijas Nacionālais arhīvs” lietošanā esošo ēku Pils ielā 86/88, Ventspilī, energoefektivitāti, veicot sienu, jumta un cokola siltināšanas darbus, apkures un ventilācijas sistēmas rekonstrukciju, kā arī logu un ārdurvju nomaiņu.Būvuzņēmējs
SIA “TG Construction”

Projektētājs
SIA “virtu”

Nodošanas gads
2015

Objekta adrese
Pils iela 86/88, Ventspils

Būvniecības statuss

Projekta sagatavošana
2013
Būvprojekta izstrāde
2015
Būvdarbi
2015
Nodošana ekspluatācijā
2015
Nodošana klientam
2015