Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo būvniecība

VUGD priekšnieks pulkvedis Oskars Āboliņš: “Līdzās modernam aprīkojumam un transportlīdzekļiem svarīgi ir arī tas, lai telpas, kurās ugunsdzēsēji-glābēji uzturas, īsteno teorētiskās un praktiskās nodarbības, būtu pielāgotas mūsu vajadzībām, būtu ērtas un tehniskā kārtībā. Man ir prieks, ka Cēsīs ugunsdzēsēji-glābēji varēs uzturēties tādās telpās, kas ir veidotas atbilstoši mūsu dienesta vajadzībām un darba specifikai. Šī ēka mums visiem ir paraugs tam, kādam ir jābūt mūsdienīgam un Eiropas līmeņa ugunsdzēsības depo.”

 

Šis ir pirmais depo Latvijā, kas pēc ES standartiem projektēts un uzcelts tieši ugunsdzēsēju darba vajadzībām. Jaunais depo ir mūsdienīga tehniskā bāze ugunsdzēsējiem, kuri ikdienā rūpējas par Cēsu un arī Vidzemes reģiona drošību. Līdz šim ugunsdzēsēji strādājuši tikai speciāli pielāgotās telpās.Būvuzņēmējs
SIA “Modus Būve”

Projektētājs
SIA “Arhitektu birojs „Nams””

Nodošanas gads
2014

Objekta adrese
A. Kronvalda iela 52, Cēsis

Būvniecības statuss

Projekta sagatavošana
2011
Būvprojekta izstrāde
2013
Būvdarbi
2013
Nodošana ekspluatācijā
2014
Nodošana klientam
2014