Latvijas Nacionālā arhīva ēkas Rīgā energoefektivitātes paaugstināšana

Latvijas Nacionālā arhīva Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs Jānis Belinskis: “Kā lielāko ieguvumu no ēkas renovācijas var minēt uzlabotu mikroklimatu dokumentu glabātuvēs, mazākas temperatūras svārstības, kas pozitīvi ietekmē dokumentu saglabāšanu un novērš to priekšlaicīgu bojāšanos. Teicams ir arī enerģētisko resursu patēriņa samazinājums – samazinās apkures un elektroenerģijas izmaksas apkures sezonas periodā. Ir uzlabojies ēku ārējais izskats pēc ēku fasāžu renovācijas, tās ir košākas un mūsdienīgākas un, pateicoties izmantotajiem materiāliem, tās ir ilgmūžīgākas un neprasīs ieguldījumus ilgākā laika periodā.”

 

VNĪ mērķtiecīgi turpina valsts pārvaldes iestāžu ēku energoefektivitātes uzlabošanu. Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, veicot šādus darbus: ēkas ārējo sienu un jumta siltināšanu, logu un ārdurvju nomaiņu, apkures sistēmas modernizāciju, ventilācijas sistēmas rekonstrukciju, kā arī uzstādīt jaunas ventilācijas iekārtas.Būvuzņēmējs
SIA “PMK un BBA”

Projektētājs
SIA “virtu”

Nodošanas gads
2015

Objekta adrese
Šampētera iela 16, Rīga

Būvniecības statuss

Projekta sagatavošana
2013
Būvprojekta izstrāde
2014
Būvdarbi
2015
Nodošana ekspluatācijā
2015
Nodošana klientam
2015