Dailes teātra energoefektivitātes paaugstināšana

Veicot projektā plānotās aktivitātes, tiks uzlabots VSIA “Dailes teātris” darbinieku un apmeklētāju komforta līmenis, tādējādi darbiniekiem nodrošinot pozitīvāku darba vidi un apmeklētājiem – patīkamāku izrāžu apmeklēšanas laiku. Teātris varēs sekmīgāk realizēt tam deleģēto kultūras funkciju un vispārējo stratēģisko mērķi – veicināt garīgi pilnvērtīgu, ekonomiski aktīvu sabiedrību, tās kultūrizglītības un atpūtas iespējas, teātra mākslas pieejamību un Latvijas kultūridentitātes saglabāšanu.

 

VSIA “Dailes teātris” direktora komentārs: “Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināti normatīviem atbilstoši darba apstākļi Dailes teātra tehniskajam un mākslinieciskajam personālam. Tiks samazināts personāla saslimšanas risks un attiecīgi – finansiālais risks negūt plānotos ieņēmumus izrāžu atcelšanas dēļ. Bez primārās enerģijas gada patēriņa samazinājuma tiks panākts elektroenerģijas samazinājums, jo aukstajos sezonas mēnešos netiks lietotas lokālās, ar elektroenerģiju darbināmās sildiekārtas, lai nodrošinātu nepieciešamo temperatūru.”


Projekta nosaukums un identifikācijas numurs: Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Brīvības ielā 75, Rīgā / 4.2.1.2/18/I/020.

Projekta mērķis: sniegt ieguldījumu energoefektivitātes paaugstināšanā ēkā Brīvības ielā 75, Rīgā, īstenojot energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitātes. Īstenojot projektā paredzētās aktivitātes, tiks veicināta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un efektīvāka energovadība. 

Projekts tiks īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumiem Nr. 13 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.

Projekta galvenās darbības: ārdurvju un vārtu maiņa; aizskatuves ārsienu un tehnoloģiskā torņa virs skatuves siltināšana; ēkas jumta siltināšana un apkures sistēmas rekonstrukcija; ārsienu siltināšana (saimniecības bloka iekšpagalmam un Maldera zāles DR ārsienai); skatuves apgaismojuma maiņa.

Projekta termiņš un finansējums: projekta termiņš ir no 2018. līdz 2022. gadam, projekta kopējā summa – 1 714 000 EUR (ERAF 85 %, valsts līdzfinansējums 15 %).

Projekta ieguvumi: veicot projektā plānotās aktivitātes, tiek uzlabots VSIA “Dailes teātris” darbinieku un apmeklētāju komforta līmenis, tādējādi darbiniekiem nodrošinot pozitīvāku darba vidi un apmeklētājiem – patīkamāku izrāžu apmeklēšanas laiku.

 

Informācija atjaunota: 05.02.2019

 

05.02.2019. Pieņemta iesniegtā I posma izpildes dokumentācija, izstrādāts ēkas tehniskās apsekošanas atzinums (TAA) un veikta ēkas arhitektoniski mākslinieciskā  inventarizācija (AMI). Turpinās darbs pie apliecinājuma kartes izstrādes un saskaņošanas. Projekta iesniegums apstiprināts Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā.

Projektētājs
SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI”

Nodošanas gads
2022

Objekta adrese
Brīvības iela 75, Rīga

Būvniecības statuss

Projekta sagatavošana
2017
Būvprojekta izstrāde
2018
Būvdarbu līgums
2019
Būvdarbi
2020
Nodošana klientam
2022