Personāla vadības daļas vadītājs

vakance aktuāla līdz 30.03.2019

Sagaidām, ka personāla vadītājs, kā savas jomas pieredzējis profesionālis, pārvaldīs pilnu personāla vadības funkciju ciklu uzņēmumā, nosakot gan stratēģiskos virzienus personālvadības procesiem ilgtermiņā, gan arī izstrādājot plānus un veicot aktivitātes procesu ikdienas operatīvajai vadībai. Šīs pozīcijas galvenās atbildības jomas:

 • personāla politikas izstrādāšana un īstenošana atbilstoši uzņēmuma stratēģijai un vērtībām
 • personāla plānošanas, atlases un adaptācijas procesa nodrošināšana
 • darba izpildes vadības sistēmas vadība un pilnveidošana
 • motivācijas sistēmas pilnveidošana un personāla atlīdzības budžeta izstrādāšana un vadība
 • amatu novērtēšanas sistēmas uzturēšana
 • personāla apmācību un attīstības procesu pārvaldība (talantu, karjeras vadība, pēctecība, kompetenču vadība un attīstība u.c.)
 • personāla apmierinātības un iesaistes novērtēšana un veicināšana
 • darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu vadības nodrošināšana atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām
 • darba aizsardzības un darba vides iekšējā uzraudzība
 • uzņēmuma vadības un darbinieku konsultēšana personāla vadības jautājumos
 • personālvadības procesu digitalizācijas vadība
 • personāla datu analītika un atskaišu vadība

KOMPETENCES

 • augstākā izglītība (vēlams personāla vadības vai biznesa vadības jomā)
 • 3+ gadu pieredze personāla vadībā vadošā amatā, aptverot funkciju vadību pilna personāla vadības cikla ietvaros
 • zināšanas par darba tiesībām
 • zināšanas par mūsdienīgu personāla vadības procesu un metodēm, HR nozares aktuālajām tendencēm
 • spēja veidot stratēģisku pieeju, radīt un īstenot sistēmas mērķu sasniegšanai
 • spēja strādāt ar operatīviem jautājumiem, administrēt un vadīt procesus, risināt ikdienas problēmjautājumus
 • iniciatīva,  izteikta orientācija uz rezultātu
 • līdera īpašības, spēja motivēt un iedvesmot komandu
 • spēcīgas plānošanas un organizēšanas prasmes
 • teicamas komunikācijas prasmes, spēcīgs komandas spēlētājs, kurš strādā ciešā kontaktā ar kolēģiem visos organizācijas līmeņos
 • angļu valodas zināšanas (spēja izmantot profesionālo literatūru un sazināties savas kompetences jautājumos)

PIEDĀVĀJAM

 • aktīvu un dinamisku darbu nozares lielākajā uzņēmumā
 • iespēju piedalīties uzņēmuma attīstībā, sasniegt ambiciozus mērķus
 • motivējošu atalgojumu un sociālās garantijas
 • veselības apdrošināšanu
 • profesionālās attīstības iespējas
 • ērtu darba vidi un profesionālu komandu

Algas līmenis 2100 - 3600

Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi „PERSONĀLA DAĻAS VADĪTĀJS” aicinām sūtīt elektroniski uz e-pastu: vni.lvpersonals

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz darba interviju