Elektroinženieris

vakance aktuāla līdz 31.10.2019

 

GALVENIE PIENĀKUMI:

 • izstrādāt maģistrālo līniju un lokālo sadalņu vienlīniju izpildshēmas

 • izstrādāt elektrotīklu izpilddokumentāciju

 • uzraudzīt un plānot elektropretestības mērījumu veikšanu

 • apsekot elektroapgādes līnijas un pārbaudīt to atbilstību ugunsdrošības noteikumu prasībām

 • veikt elektriskās pretestības mērījumus

 • veikt zemējumietaises nepārtrauktības, pretestību mērījumus un sagatavot protokolus

 • noteikt un organizēt elektroiekārtu bojājumu novēršanu, u.c.

PRASĪBAS: 

 • augstākā izglītība (inženieris enerģētikā)

 • nozīmīga profesionālā pieredze specialitātē

 • elektrodrošības grupas apliecība C kategorija

 • sertifikāts elektroietaišu tehnisko parametru pārbaudē un mērīšanā ar darba spriegumu vismaz 1 kV

 • sertifikāts elektroietaišu izbūvē, izbūves darbu vadīšanā ar darba spriegumu vismaz 1 kV.

 • obligātas valsts valodas zināšanas

 • precizitāte, labas plānošanas prasmes, augsta atbildības sajūta

PIEDĀVĀJAM:

 • aktīvu un dinamisku darbu nozares lielākajā uzņēmumā

 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

 • veselības apdrošināšanu un citus bonusus

 • profesionālās attīstības iespējas

 • ērtu darba vidi un un profesionālu, atsaucīgu komandu

Atlīdzības līmenis: 1200 - 1700

Lūdzu sūtīt Pieteikumu un CV ar norādi „ELEKTROINŽENIERIS” Personāla vadības daļai elektroniski uz e-pastu vni.lvpersonals 

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz darba interviju!

Informējam, ka personāla atlases procesā Jūsu dati var tikt nodoti VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) sadarbības partnerim - personāla atlases pakalpojumu sniedzējam. Ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr. 679/2016 13.panta 1. un 2.punktā norādīto informāciju Jūs varat iepazīties VNĪ tīmekļa vietnē www.vni.lv izvietotajā dokumentā "Personas datu aizsardzības noteikumi darbinieku atlases procesā".