Iepirkumu eksperts (būvniecības jomā)

Vakance aktuāla līdz 12.12.2019

GALVENIE PIENĀKUMI:

 • plānot un organizēt ar būvniecību saistīto iepirkumu procedūras atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām

 • analizēt ar iepirkumu procedūrām saistītos iespējamos riskus un piedāvāt risinājumus optimāla rezultāta sasniegšanai

 • sagatavot iepirkuma procedūru dokumentāciju

 • organizēt publisko iepirkumu komisiju darbu, piedalīties iesniegto piedāvājumu izvērtēšanā

 • protokolēt iepirkumu komisiju sēdes

 • pārstāvēt uzņēmuma intereses Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB)

 • konsultēt struktūrvienību pārstāvjus pariepirkumu metodēm un procedūru organizēšanu

 • savas kompetences ietvaros veikt saraksti ar piegādātājiem un IUB, argumentēt prasības, risināt problēmsituācijas, u.c.

PRASĪBAS:

 • augstākā izglītība, vēlams tiesību zinātnēs

 • pieredze iepirkumu organizēšanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

 • zināšanas un izpratne par publisko iepirkumu saistošajiem normatīviem un procedūrām

 • iemaņas iepirkumu procedūras dokumentācijas izstrādē

 • teicamas MS Office lietošanas prasmes

 • valsts valodas prasme atbilstoši Valodu likuma prasībām, vēlamas angļu valodas zināšanas

 • organizētība, precizitāte, analītiskā domāšana, spēja risināt nestandarta situācijas, spēja strādāt komandā

PIEDĀVĀJAM:

 • aizraujošu darbu nozares lielākajā uzņēmumā

 • elastīgu darba laiku un iespēju strādāt attālināti

 • motivējošus labumus (veselības apdrošināšanu, papildus brīvdienas, mācības, u.c.)

 • profesionālās attīstības iespējas

 • ērtu un modernu darba vidi un profesionālu, draudzīgu komandu

Atalgojuma līmenis: sākot no 1400  (pirms nodokļu nomaksas)

Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi „ IEPIRKUMU EKSPERTS " aicinām sūtīt  elektroniski uz e-pastu vni.lvpersonals  

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz darba interviju! 

Informējam, ka personāla atlases procesā Jūsu dati var tikt nodoti VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) sadarbības partnerim - personāla atlases pakalpojumu sniedzējam. Ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr. 679/2016 13.panta 1. un 2.punktā norādīto informāciju Jūs varat iepazīties VNĪ tīmekļa vietnē www.vni.lv izvietotajā dokumentā "Personas datu aizsardzības noteikumi darbinieku atlases procesā".