Valdes loceklis (-e)

Vakance aktuāla līdz 20.11.2019

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” izsludina

atklātu konkursu uz valdes LOCEKĻA(-LEs) amatu

 

GALVENIE PIENĀKUMI:

 • Organizēt un efektivizēt valsts deleģēto funkciju izpildi.

 • Nodrošināt VNĪ sekmīgu darbību un attīstību, īpašu uzmanību pievēršot tiesību jomai, juridisko strīdu risināšanai un publisko procedūru jautājumiem.

 • Nodrošināt akcionāru sapulces lēmumu izpildi, veicināt uzņēmuma saimniecisko darbību, tās tehnisko, ekonomisko un sociālo attīstību.

 • Nodrošināt VNĪ ekonomiska, inženiertehniska un komercrakstura informācijas konfidencialitāti.

 • Veidot attiecības ar stratēģiskajiem VNĪ klientiem, ieinteresētajām pusēm, nevalstisko sektoru.

 • Nodrošināt kompetenci un VNĪ pārstāvniecību tiesību jomā (juridiskajos jautājumos), tajā skaitā tiesību aktu izstrādi (jaunradi) un virzību.

 • Veicināt inovatīvus un efektivitāti atbalstošus risinājumus VNĪ pārvaldībā.

 • Nodrošināt pārraudzībā esošo struktūrvienību sekmīgu sadarbību ar citām struktūrvienībām.

 • Vadīt ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus, parakstīt līgumus u. c. veida dokumentus saskaņā ar pilnvarojumu deleģējuma ietvaros.

 • Veidot inovatīvu, personāla izaugsmi un piederību veicinošu vidiuzņēmumā.

 • Pārstāvēt VNĪ atbilstošiPubliskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam, Komerclikumam, statūtiem, padomes un akcionāru sapulces lēmumiem un citu tiesību aktu prasībām valsts un starptautiskā līmenī.

PRASĪBAS:

 • Pēdējo 10 gadu laikā vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā lielā organizācijā (apgrozījums >10 milj. EUR gadā, strādājošo darbinieku skaits >100, tiešās padotības darbinieku skaits >30) un vismaz trīs gadu pieredze komercdarbības uzņēmumā.

 • Augstākā izglītība vadības zinātnēs, tiesību zinātnēs vai citā pielīdzināmā jomā.

 • Zināšanas juridisko strīdu risināšanas, publisko procedūru jautājumos, pieredze tiesību aktu izstrādes (jaunrades) un virzības procesos, valsts deleģēto funkciju izpildes procesos.

 • Izpratne un zināšanas par valsts kapitālsabiedrību darbību;

 • Laba izpratne par korporatīvo pārvaldību un spējas to ieviest ikdienas darbībā.

 • Stratēģiskā un analītiskā domāšana.

 • Pierādāma pieredze mērķu uzstādīšanā un sasniegšanā.

 • Līderības un uzraudzības prasmes.

 • Pārliecināšanas, komunikācijas un sadarbības prasmes.

 • Lēmumu pieņemšanas prasmes.

 • Angļu valodas zināšanas (C1 līmenis) un valsts valodas zināšanas (C1 līmenis).

 • Nevainojama reputācija.

 • Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas, likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta un likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām.

 • Vēlama pieredze:

  • nekustamo īpašumu attīstīšanā un pārvaldīšanā;

  • stratēģiju izstrādē un konceptuālo dokumentu veidošanā;

  • sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm un darbā ar medijiem;

  • vadošā darbā valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībā.

PIEDĀVĀJAM:

 • Izaicinājumus un interesantu darbu nozares lielākajā uzņēmumā.

 • Profesionālās attīstības iespējas, ērtu darba vidi un profesionālu, draudzīgu komandu.

 • Atalgojuma līmeni no 6000 EUR bruto.

Iesniedzamā pamatinformācija:

 • Citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Uz otro atlases kārtu virzītajiem kandidātiem var tikt uzdots četru līdz piecu darba dienu laikā sagatavot mājas darbu prezentācijas formā par nominācijas komisijas definētu tēmu.

 

Pieteikšanās:                              

 • ELEKTRONISKI uz e-pasta adresi vni.lvkandidats (dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu ar tam pievienotu laika zīmogu vai parakstītiem rakstveidā un ieskenētiem)

VAI

 • KLĀTIENĒ slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums VNĪ valdes locekļa(-les) amata konkursam” – VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Klientu apkalpošanas centrā Vaļņu ielā 28, Rīgā.*

  Pieteikšanās termiņš – līdz 2019. gada 20. novembrim ieskaitot.

Tālrunis uzziņām 26468079.

* VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Klientu apkalpošanas centra darba laiks: pirmdienās 8.30-18.00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8.30-17.00, piektdienās 8.30-16.00.

 

Kandidāts, iesūtot savu pieteikumu, dod atļauju personas datu apstrādei gan VNĪ pārstāvjiem, gan VNĪ piesaistītajiem konsultantiem. Ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr. 679/2016 13. panta 1. un 2. punktā norādīto informāciju Jūs varat iepazīties VNĪ tīmekļa vietnē www.vni.lv izvietotajā dokumentā "Personas datu aizsardzības noteikumi darbinieku atlases procesā".  

 

Lai nodrošinātu VNĪ valdes locekļa amata kandidātu atlases un atbilstības novērtēšanas procesu, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” padome apstiprinājusi šādu nominācijas komisijas sastāvu:

Komisijas vadītājs:

                VNĪ padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Bičevskis

Komisijas locekļi:

                VNĪ padomes priekšsēdētāja vietniece Inta Komisare,

                VNĪ padomes loceklis Ansis Grasmanis,

Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas juriskonsulte Solvita Štrāle,

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes locekle Katrīna Zariņa.