Valde

   VNĪ valdes nolikums

Andris Vārna

Valdes priekšsēdētājs

Andris Vārna – valdes loceklis no 2017. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim ieskaitot (no 2019. gada 23. aprīļa ir iecelts VAS „Valsts nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētāja amatā uz laiku līdz atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek iecelts VAS „Valsts nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs, bet ne ilgāk kā uz pieciem mēnešiem).

VNĪ atbildības jomas – klientu attiecību vadība, nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldība, finanšu vadība, nekustamā īpašuma nomas un pakalpojumu stratēģiskā plānošana.

No 2011. gada līdz 2017.gada septembrim pildīja AS “SEB banka” Nekustamā īpašuma un telpu apsaimniekošanas vadītājs Latvijā un Baltijā. Galvenie sasniegumi šajā amatā – SEB biroju, telpu un filiāļu Latvijā un Baltijā nomas portfeļa optimizācija un mūsdienīgas darba vides un vietas koncepta izstrāde un ieviešana, kā arī nekustamo īpašumu / telpu un saistīto izmaksu budžeta optimizācija.

A. Vārna Rīgas Tehniskajā universitāte Inženierekonomikas un vadības fakultātē ieguvis profesionālo augstāko izglītību ekonomikā, kā arī profesionālo augstāko izglītību uzņēmējdarbībā un vadīšanā. A. Vārna ir vienīgais sertificētais nekustamā  īpašuma vadītājs (Certified Property Manager, CPM®) Baltijas valstīs, sertifikātu izsniedz visā pasaulē pazīstamais un atzītais Institute of Real Estate Management®, ASV. A. Vārna turpina papildināt savu izglītību Lielbritānijas  British Institute of Facilities Management.

 

Kitija Gruškevica

Valdes locekle

Kitija Gruškevica – valdes locekle no 2017. gada 6. septembra līdz 2022. gada 5. septembrim ieskaitot.

Atbildības joma VNĪ – attīstības projektu pārvaldība. Pēdējos desmit gados strādājusi vadošajos amatos Latvijas augstākās izglītības iestādēs, kur cita starpā bijusi atbildīga par infrastruktūras attīstības un nekustamo īpašumu jomām. No 2013.gada līdz 2016.gadam Gruškevica bija Latvijas Universitātes (LU) Rektora vietniece infrastruktūras attīstības jautājumos, Infrastruktūras departamenta direktore, projekta vadītāja, senatore un stratēģijas komisijas locekle, finanšu un budžeta komisijas locekle.

Gruškevicas vadībā tika pabeigts LU Torņkalna korpusa “Build & Design” I kārtas projekts tam paredzētajā termiņā un budžetā, veiksmīgi pabeigta nākamo kārtu stratēģiskā plānošana un iepirkuma procedūra būvniecības II kārtai. Tāpat Gruškevica izstrādāja LU nekustamo īpašumu piecu gadu attīstības plānu un optimizēja LU apsaimniekošanas izdevumus.

Gruškevica ir saņēmusi Ministru kabineta atzinības rakstu “Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas izglītības un zinātnes infrastruktūras modernizēšanā un attīstībā”.

Gruškevicai ir LU maģistra grāds vadībzinātnē, kā arī viņa ir doktora grāda vadībzinātnē pretendente.

 

Sigita Janvāre

Valdes locekle

Sigita Janvāre – valdes locekle no 2017. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim ieskaitot.

VNĪ valdē atbild par administratīvajiem jautājumiem, tostarp par iepirkumu procesa organizēšanu un informācijas tehnoloģiju risinājumiem. Janvārei ir vairāk nekā desmit gadu pieredze nekustamā īpašuma pārvaldībā un iepirkumu vadībā. No 2010.gada jūnija līdz 2017.gada septembrim bijusi SIA “Lattelecom” Iepirkumu nodaļas vadītāja. No 1997. līdz 2010.gadam Janvāre SIA “Lattelecom” ieņēmusi Nekustamā īpašuma nodaļas Pakalpojumu vadītājas un Nekustamā īpašuma biznesa attīstības vadītājas amatus.

Galvenie sasniegumi iepriekšējā amatā – panākts esošo izmaksu un konkursu izmaksu samazinājums, visi iepirkumi pabeigti noteiktajā termiņā, grāmatvedības jautājumi, piesaistīts Eiropas Savienības līdzfinansējums.

Janvāre ir ieguvusi Maģistra grādu Sabiedrības vadībā Latvijas Universitātē, Ekonomikas un vadības fakultātē.