Ilgtspējas pārskats

VNĪ ar 2020. gadu uzsākusi nefinašu ziņošanu – 2020. gada 30. decembrī apstiprināts VNĪ vēsturē pirmais ilgtspējas pārskats. Apliecinot atbildīgu attieksmi pret sabiedrību un vidi, esam uzsākuši nefinanšu ziņošanu, ievērojot starptautiski atzītās Global Reporting Iniitative (GRI) vadlīnijas. VNĪ vēsturē pirmais ilgtspējas pārskats sagatavots par 2019.gadā paveikto un uzsākts darbs pie ilgtspējas pārskata par 2020. gadu. 

Ilgtspējas pārskats sniedz ieskatu uzņēmuma darbībā vides, sociālajos un ekonomiskajos aspektos, īpaši pievēršot uzmanību uzņēmuma ieinteresētajām pusēm būtiskajiem aspektiem – lietotājiem drošiem un īpašumiem, ēku pieejamību, energoefektivitāti un ēku klimata ietekmi, ilgtspējīgiem risinājumiem būvniecībā un darbībās, atklātu, iesaistošu un godīgu uzņēmuma praksi, darbiniekiem un to veselību un drošību, modernām darba vietām ēku lietotājiem, un VNĪ ieguldījumu ilgtspējīgā sabiedrībā. 

E-pasta adrese ierosinājumiem un jautājumiem par Ilgtspējas pārskatu: vni.lvkomunikacija


Ilgtspējas pārskats 2019