Par VAS «Valsts nekustamie īpašumi»

“Valsts nekustamie īpašumi” ir lielākais Latvijas lielo vērtību - zemes un ēkas - pārvaldītājs. Tās ir valsts vērtības Latvijas cilvēkiem.

Savukārt vīzija par uzņēmumu, kas būtu pasaules labās prakses iemiesotājs nekustamā īpašuma nozarē Latvijā, nostiprināja pārliecību, ka transformācijas rezultātā līdz 2022.gadam jāizveido uzņēmums, kas ir kā jauna elpa publiskajā sektorā un ir uzticams partneris valstij un klientiem. Savas darbības rezultātā uzņēmums spēj piedāvāt inovācijās balstītus risinājums modernai valsts pārvaldei un viedu vidi sabiedrībai - mūsu cilvēkiem.

VNĪ šogad Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēma augsto zelta godalgu un speciālbalvu par straujāko izaugsmi, kā arī iekļauts VID „Baltā saraksta” zelta līmenī. 

Mūsu darbības pamats ir saglabāts un vairots kultūrvēsturiskais mantojums, droša infrastruktūra, vieda vide labākai valsts pārvaldei. 

Būvēt lepnumam. Pārvaldīt godam.

VNĪ šobrīd īsteno 34 nozīmīgus attīstības projektus aptuveni 154 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām, lai nodrošinātu to, ka ilgtermiņā visas valsts sektora iestādes varētu strādāt mūsdienīgās, labi apsaimniekotās un energoefektīvās telpās. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību ap 450 nekustamo īpašumu adresēm ar 1200 ēkām 1,1 milj. m2 platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 milj. m2 platībā.

Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija. 

Uzņēmumam ir trīs klientu apkalpošanas centri – Rīgā, Daugavpilī un Liepājā.

MISIJA: Gādīgs saimnieks, kas saglabā un vairo valsts nekustamo īpašumu vērtību.

VĪZIJA: Vieda vide sabiedrībai un mūsdienīgai valsts pārvaldei

VĒRTĪBAS:

  • Atvērtība   Mūsu biznesa procesi ir caurskatāmi, mēs dinamiski maināmies nākotnes konkurētspējas stiprināšanai valsts, nozares un uzņēmuma līmenī. Mēs atklāti risinām problēmas un tās skaidrojam sabiedrībai. Mēs esam atvērti klientu, sabiedrības un darbinieku iniciatīvām;
  • Kompetence  Mēs esam eksperti un dalāmies savās zināšanās. Mēs piedāvājam viedus risinājumus savu klientu mērķu īstenošanai. Mēs uzņemamies atbildību par saviem lēmumiem un izvirzīto mērķu īstenošanu;
  • Sadarbība  Mēs veidojam ilgtermiņa sadarbību ar saviem klientiem, sabiedrību, darbiniekiem, kas balstīta savstarpējā uzticībā, solījumu pildīšanā un atklātībā vienam pret otru. Mēs izvēlamies vienkāršu, saprotamu un ērtu komunikācijas un sadarbības veidu.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Sabiedrības interesēs nodrošināt nekustamo īpašumu, kas ir stratēģiski svarīgi valsts drošībai, nepieciešami valsts institūcijām valsts funkciju veikšanai, kultūras mantojuma saglabāšanai, valsts vai pašvaldību administratīvās teritorijas attīstībai,​​​​ mērķtiecīgu un efektīvu pārvaldīšanu, tostarp vērtības saglabāšanu un vairošanu. Nodrošināt lietderīgu rīcību ar valsts funkciju veikšanai neizmantotiem nekustamajiem īpašumiem.​

 

VNĪ statūti: šeit.