Par VAS «Valsts nekustamie īpašumi»

“Valsts nekustamie īpašumi” ir lielākais Latvijas lielo vērtību - zemes un ēkas - pārvaldītājs. Tās ir valsts vērtības Latvijas cilvēkiem.

Savukārt vīzija par uzņēmumu, kas būtu pasaules labās prakses iemiesotājs nekustamā īpašuma nozarē Latvijā, nostiprināja pārliecību, ka transformācijas rezultātā līdz 2022.gadam jāizveido uzņēmums, kas ir kā jauna elpa publiskajā sektorā un ir uzticams partneris valstij un klientiem. Savas darbības rezultātā uzņēmums spēj piedāvāt inovācijās balstītus risinājums modernai valsts pārvaldei un viedu vidi sabiedrībai - mūsu cilvēkiem.

VNĪ šogad Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēma augsto zelta godalgu un speciālbalvu par straujāko izaugsmi, kā arī iekļauts VID „Baltā saraksta” zelta līmenī. 

Mūsu darbības pamats ir saglabāts un vairots kultūrvēsturiskais mantojums, droša infrastruktūra, vieda vide labākai valsts pārvaldei. 

Būvēt lepnumam. Pārvaldīt godam.

VNĪ šobrīd īsteno 118 infrastruktūras attīstības projektus apmēram 180 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību apmēram 450 nekustamajiem īpašumiem ar 1200 ēkām 1,1 milj. kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4 000 zemes īpašumu 10 miljonu kvadrātmetru platībā.

Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija. 

Uzņēmumam ir trīs klientu apkalpošanas centri – Rīgā, Daugavpilī un Liepājā.

MISIJA: Gādīgs saimnieks, kas saglabā un vairo valsts nekustamo īpašumu vērtību.

VĪZIJA: Vieda vide sabiedrībai un mūsdienīgai valsts pārvaldei


VĒRTĪBAS:

 • Atvērtība.
  Mūsu biznesa procesi ir caurskatāmi, mēs dinamiski maināmies nākotnes konkurētspējas stiprināšanai valsts, nozares un uzņēmuma līmenī. Mēs atklāti risinām problēmas un tās skaidrojam sabiedrībai. Mēs esam atvērti klientu, sabiedrības un darbinieku iniciatīvām;
 • Kompetence.
  Mēs esam eksperti un dalāmies savās zināšanās. Mēs piedāvājam viedus risinājumus savu klientu mērķu īstenošanai. Mēs uzņemamies atbildību par saviem lēmumiem un izvirzīto mērķu īstenošanu;
 • Sadarbība.
  Mēs veidojam ilgtermiņa sadarbību ar saviem klientiem, sabiedrību, darbiniekiem, kas balstīta savstarpējā uzticībā, solījumu pildīšanā un atklātībā vienam pret otru. Mēs izvēlamies vienkāršu, saprotamu un ērtu komunikācijas un sadarbības veidu.
 • Drošība.
  Mēs rūpējamies par savu darbinieku un visas sabiedrības drošību. Uzskatām, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības pēc darba droši atgriezties mājās. Esam izvirzījuši augstus drošības standartus un veidojam drošu vidi savos birojos, būvniecības objektos un pārvaldāmajos īpašumos, kā arī būvējot sabiedrībai nozīmīgus objektus. Mēs virzāmies uz nulles negadījumu kultūru.
 • Veselība.
  Lielākā vērtība ir darbinieki, tādēļ mums rūp viņu veselība. Ergonomiskas darba vietas, pārdomāti drošības pasākumi, elastīgs darba laiks – darām visu, lai maksimāli samazinātu nelaimes gadījumu iespēju, novērstu arodslimību rašanos un cilvēkiem būtu laiks rūpēties par savu veselību.

 

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Sabiedrības interesēs nodrošināt nekustamo īpašumu, kas ir stratēģiski svarīgi valsts drošībai, nepieciešami valsts institūcijām valsts funkciju veikšanai, kultūras mantojuma saglabāšanai, valsts vai pašvaldību administratīvās teritorijas attīstībai,​​​​ mērķtiecīgu un efektīvu pārvaldīšanu, tostarp vērtības saglabāšanu un vairošanu. Nodrošināt lietderīgu rīcību ar valsts funkciju veikšanai neizmantotiem nekustamajiem īpašumiem.​

VNĪ finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2018.gadā: šeit.
VNĪ finanšu un nefinanšu mērķu istenošanas rezultāti 2019. gadā: šeit.

VNĪ korporatīvās pārvaldības politikas principi: šeit.
VNĪ ieinteresēto pušu atbalsta principi un ieguvumi: šeit
VNĪ statūti: šeit.