Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums

Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu.

 

“Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā  īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrība «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi.”
VNĪ ir izstrādājis un apstiprinājis Klienta (fiziskas un juridiskas personas) identifikācijas veidlapas.