Gada pārskati

SIA Biroju centrs Ezerparks gada pārskats par 2016. gadu

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” konsolidētais un atsevišķais mātes sabiedrības gada pārskats par 2016.gadu

SIA "VNĪ pilis" gada pārskats par 2016.gadu 

SIA „VNĪ pilis” gada pārskats par periodu līdz 2015.gada 31.decembrim

SIA "VNĪ pilis" atkarības pārskats par 2015.gadu

Par VAS "Valsts nekustamie īpašumi" darbības rezultātiem 2015.gadā

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" gada pārskats par periodu līdz 2015.gada 31.decembrim

SIA "Veselības aprūpes nekustamie īpašumi" atkarības pārskats par 2015.gadu

SIA "Veselības aprūpes nekustamie īpašumi" gada pārskats par periodu līdz 2015.gada 31.decembrim

SIA „VNĪ pilis” gada pārskats par periodu līdz 2014.gada 31.decembrim

SIA "Veselības aprūpes nekustamie īpašumi" gada pārskats par periodu līdz 2014.gada 31.decembrim

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” gada pārskats par periodu līdz 2014.gada 31.decembrim

SIA „VNĪ pilis” gada pārskats par periodu līdz 2013.gada 31.decembrim

SIA "Veselības aprūpes nekustamie īpašumi" gada pārskats par periodu līdz 2013.gada 31.decembrim

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” gada pārskats par periodu līdz 2013.gada 31.decembrim

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” gada pārskats par periodu līdz 2012.gada 31.decembrim

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” gada pārskats par periodu līdz 2011.gada 31.decembrim

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” gada pārskats par periodu līdz 2010.gada 31.decembrim

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” gada pārskats par periodu līdz 2009.gada 31.decembrim