VNĪ darbības pamatvirzieni

Kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas ir akcionāru sapulce un valde piecu cilvēku sastāvā, kas vada, pārstāv un atbild par VNĪ komercdarbību.

VNĪ darbības pamatvirzieni:

  • nekustamā īpašuma atsavināšana,
  • iznomāšana,
  • izīrēšana un apsaimniekošana,
  • jaunu valstiski nozīmīgu būvniecības projektu attīstīšana un dažādu nekustamā īpašuma mērķprojektu realizēšana.

Papildus minētajam VNĪ veic valstij piekrītošo nekustamo īpašumu apzināšanu un tiesisko reģistrāciju, kā arī pārstāv valsts intereses, kas saistītas ar VNĪ valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, visās valsts un pašvaldību iestādēs.

VNĪ veic normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus apbūvēto zemesgabalu un valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas jomā, kā arī īsteno komercdarbību valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanā, renovēšanā un celtniecībā, vienlaikus nodrošinot valsts un sabiedrības interešu ievērošanu un to pienācīgu aizsardzību.

VNĪ ieņēmumus veido: 

  • nekustamā īpašuma – ēku un/vai zemesgabalu – iznomāšana, izīrēšana un atsavināšana, 
  • nekustamā īpašuma apsaimniekošana.