Rekvizīti

Valsts akciju sabiedrība «Valsts nekustamie īpašumi»

Talejas iela 1, Rīga, LV-1026

Vienotais reģ.nr.: 40003294758
PVN numurs: LV40003294758

Banku rekvizīti:

SEB banka AS, UNLALV2X, LV22UNLA0002200609436
Swedbank AS, HABALV22, LV93HABA0551022075737
Luminor Bank AS, RIKOLV2X, LV85RIKO0000080431945

Tālrunis.: 80002000, e-pasts: vni.lvvni

Luminor Bank AS norēķinu konts ir mainīts. Lūdzam, izmantot norādīto norēķinu konta numuru.

VNĪ logo: balts un pelēks