Uzņēmuma kontakti

Klientu apkalpošanas daļa
Klientu apkalpošanas daļa
80002000

Inta Plūmiņa
Korporatīvās komunikācijas daļa
67024693; 20235301

Evija Daktere
Personāla vadības daļa
67024986

Gunita Bērziņa
Iepirkumu daļa
67024624

Datu aizsardzības speciālists
VNĪ datu aizsardzības speciālists