Uzņēmuma kontakti

Klientu apkalpošanas daļa
Klientu apkalpošanas daļa
80002000

Inta Plūmiņa
Korporatīvās komunikācijas un ilgtspējas daļas vadītāja
20235301

Edīte Kalniņa
Personāla vadības daļas vadītāja
26468079

Gunta Neimane-Šmite
Iepirkumu administrators
22411251

Datu aizsardzības speciālists
VNĪ datu aizsardzības speciālists