Kapitālsabiedrību publicētā informācija

Meklēšana
Publiskas personas nosaukums
Adrese
Publikācijas datums
AS "Latvijas valsts meži"
Madonas, Kalsnavas, 14.09.2017
AS "Latvenergo"
Rīga, Makavas iela 227, 12.09.2017
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Alūksnes novads, Alūksne, Noliktavas telpu grupa, 06.09.2017
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme"
Rīga, Brīvības iela, 49/53 , Nr.1-04 , koplietošanas telpas Nr.1-01 līdz 1-03, 1-08 līdz 1-14 , 04.09.2017
SIA "Rīgas meži"
Skatīt publikāciju saraksta veidā 13.07.2017
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Rīga, Matrožu iela, 1A, 12.07.2017
AS "Latvenergo"
Rīga, Krišjāņa Barona iela 75, 0100 028 0032 006 001, 13.06.2017
AS "Latvenergo"
Rīga, Rudens iela 4A, 13.06.2017
AS "Latvenergo"
Rīga, Vijciema iela 1A, 0100 086 0292 001 004, 08.06.2017
AS "Latvenergo"
Kārsavas, Kārsava, Malnavas iela 2, 26.05.2017
AS "Latvenergo"
Rīga, Jelgavas iela 63B, 11.05.2017
SIA "Vides investīciju fonds"
Rīga, 06.04.2017
AS "Latvenergo"
Liepāja, Ganību iela 69/71, 1700 037 0036 001, 24.03.2017
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vaiņodes novads , Embūtes pagasts , Zemesgabals nepieciešams smilts un grants materiālu ieguvei , 20.03.2017
Valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra"
Rīga, Arhīvglabātavas telpas Rīgas administratīvajā teritorijā, 16.03.2017
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Rīga, Duntes iela, Nedzīvojamās telpas - autostāvvieta, 27.02.2017
Akciju sabiedrība "LatRailNet"
Rīga, 10.02.2017
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Rīga, Birztalu , atpūtas telpas, dušas, ģerbtuves telpas, 02.02.2017
AS "Latvijas valsts meži"
Talsi, Egļu, 4, 01.02.2017
AS "Latvijas valsts meži"
Talsi, Egļu, 4, 01.02.2017
AS "Latvenergo"
Carnikavas, Garupe, Garupes iela 7, 8052 006 0729 011, 13.12.2016
AS "Latvijas valsts meži"
Rīga, Vaiņodes iela , 1, 30.11.2016
AS "Latvenergo"
Rīga, Lielā iela 71, 30.11.2016
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Rīga, Maskavas iela, 192, 28.11.2016
AS "Latvenergo"
Rīga, Augusta Deglava iela 50, 0100 071 0092 025, 01.11.2016
AS "Latvijas valsts meži"
Aizputes , Cīravas, 24.10.2016
AS "Latvijas valsts meži"
Valmiera, 21.10.2016
AS "Latvijas valsts meži"
Jelgava, 21.10.2016
AS "Latvenergo"
Rīga, Matīsa iela 8, 0100 028 0068 018, 18.10.2016
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Alūksnes novads, Alūksne, Rūpniecības ielas rajons, Noliktavas telpu grupa, 13.10.2016
AS "Latvenergo"
Daugavpils, Muitas iela3P, 07.10.2016
AS "Latvenergo"
Rīga, Krustpils iela 4, 0100 121 2324 013 001, 07.10.2016
AS "Latvenergo"
Mazsalacas, Mazsalaca, Baznīcas iela 28, 9611 002 1301 002, 06.10.2016
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Neretas novads, 28.09.2016
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Ventspils, Inženieru, 101, 28.09.2016
AS "Latvenergo"
Rīga, Rītausmas iela 20, 0100 107 5056 007, 22.09.2016
AS "Latvijas valsts meži"
Kuldīgas, Kuldīga, Krauļu, 6A, 29.08.2016
AS "Latvenergo"
Rīga, Lubānas iela 80, 0100 121 2566 017, 27.05.2016
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Gulbenes novads, Beļavas pagasts, 13.05.2016
AS "Latvijas valsts meži"
Kuldīgas, Rumbas, Paredzēts nomāt zemi 7,2 ha platībā, uz kuras atrodas priežu sēklu plantācija., 03.05.2016
AS "Latvenergo"
Rīga, Ausekļa iela 4-34, 22.04.2016
AS "Latvenergo"
Rīga, Āzenes iela 22, 0100 062 2003 021, 11.04.2016
AS "Latvenergo"
Rīga, Zveigznāju gatve 2A, 0100 071 2485 001 002, 11.04.2016
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Salaspils, Salaspils, Rudeņi 1, 11.04.2016
AS "Latvenergo"
Rīga, Krasta iela 84, 30.03.2016
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Jēkabpils, Ārijas Elksnes, 4, 09.03.2016
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Rīga, Maskavas iela, 192, 09.03.2016
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Rīga, Turgeņeva, daļa no zemes vienības - stāvlaukums, 07.03.2016
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Rīga, Turgeņeva, daļa no zemes vienības - stāvlaukums, 07.03.2016
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts"
Līvānu, Līvāni, Rīgas, 75A, 1-16, 76110040611001, 05.02.2016
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Rīga, Turgeņeva, daļa no zemes vienības, 02.02.2016
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Rīga, Turgeņeva, Garāžas ēka autostāvvietas, 02.02.2016
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Bauska, Code, Tauriņi 2, 11.01.2016
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Rīga, Atlantijas, 27, Telpas administratīvajā ēkā, 03.12.2015
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Talsu, Talsi, Kr.Valdemāra, 21a, 17, 19.11.2015
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Jelgava, Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Pretendents piedāvājumu un citus dokumentus iesniedz līdz 2015.gada 16.decembrim, plkst.17:00 Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, slēgtā aploksnē ar norādi: „Pieteikums telpu nomai” vai iesūta elektroniskā formā, ieskanētu, apliecinātu ar parakstu un spiedogu uz e-pasta adresi siva.gov.lvsiva Pretendents piedāvājumā norāda: 1. Fiziska persona - vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 2. Juridiska persona (arī personālsabiedrība) – nosaukumu (firma), reģistrācijas numuru, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 3. Ja iznomāšanas pretendentu pārstāv trešā persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja ir), pārstāvības pamatojumu, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 4. Iznomājamo nekustamo īpašumu, tā adresi, kadastra numuru, platību un lietošanas mērķi, pievienojot nekustamā īpašuma atrašanās vietas aprakstu; 5. Iznomājamā nekustamā īpašuma aprakstu, tai skaitā informāciju par piedāvātā nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, pievienojot fotoattēlus (ja ir), telpu plānojumu un citu informāciju, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu; 6. Apliecinājumu, ka nepastāv šķēršļi nekustamā īpašuma iznomāšanai vai nodošanai apakšnomā (ja attiecināms); 7. Informāciju par : 7.1. piedāvātā nekustamā īpašuma kopējām faktiskajām izmaksām iepriekšējā periodā, kas nav mazākas par 12 mēnešiem; 7.2. plānotajām izmaksām nākamajam periodam, kas nav mazāks par 12 mēnešiem; 7.3.nomas maksas apmēru, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī, un apsaimniekošanas pakalpojumu izdevumus saskaņā ar nomas sludinājumam pievienotajā apsaimniekošanas programmā noteiktajām pozīcijām, norādot vienas vienības izmaksas; 7.4. nomnieka nomas sludinājumā minēto specifisko prasību nodrošināšanas izmaksas; 7.5. komunālo pakalpojumu izmaksas; 7.6. kapitālieguldījumus, ja tādi ir nepieciešami., 17.11.2015
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Daugavpils, Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Pretendents piedāvājumu un citus dokumentus iesniedz līdz 2015.gada 10.decembrim, plkst.17:00 Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, slēgtā aploksnē ar norādi: „Pieteikums telpu nomai” vai iesūta elektroniskā formā, ieskanētu, apliecinātu ar parakstu un spiedogu uz e-pasta adresi siva.gov.lvsiva Pretendents piedāvājumā norāda: 1. Fiziska persona - vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 2. Juridiska persona (arī personālsabiedrība) – nosaukumu (firma), reģistrācijas numuru, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 3. Ja iznomāšanas pretendentu pārstāv trešā persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja ir), pārstāvības pamatojumu, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 4. Iznomājamo nekustamo īpašumu, tā adresi, kadastra numuru, platību un lietošanas mērķi, pievienojot nekustamā īpašuma atrašanās vietas aprakstu; 5. Iznomājamā nekustamā īpašuma aprakstu, tai skaitā informāciju par piedāvātā nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, pievienojot fotoattēlus (ja ir), telpu plānojumu un citu informāciju, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu; 6. Apliecinājumu, ka nepastāv šķēršļi nekustamā īpašuma iznomāšanai vai nodošanai apakšnomā (ja attiecināms); 7. Informāciju par : 7.1. piedāvātā nekustamā īpašuma kopējām faktiskajām izmaksām iepriekšējā periodā, kas nav mazākas par 12 mēnešiem; 7.2. plānotajām izmaksām nākamajam periodam, kas nav mazāks par 12 mēnešiem; 7.3.nomas maksas apmēru, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī un apsaimniekošanas pakalpojumu izdevumus saskaņā ar nomas sludinājumam pievienotajā apsaimniekošanas programmā noteiktajām pozīcijām, norādot vienas vienības izmaksas; 7.4. nomnieka nomas sludinājumā minēto specifisko prasību nodrošināšanas izmaksas; 7.5. komunālo pakalpojumu izmaksas; 7.6. kapitālieguldījumus, ja tādi ir nepieciešami., 12.11.2015
SIA "Standartzācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs"
Rīga, 04.11.2015
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Rēzekne, Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Pretendents piedāvājumu un citus dokumentus iesniedz līdz 2015.gada 12.novembrim, plkst.17:00 Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, slēgtā aploksnē ar norādi: „Pieteikums telpu nomai” vai iesūta elektroniskā formā, ieskanētu, apliecinātu ar parakstu un spiedogu uz e-pasta adresi siva.gov.lvsiva Pretendents piedāvājumā norāda: 1. Fiziska persona - vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 2. Juridiska persona (arī personālsabiedrība) – nosaukumu (firma), reģistrācijas numuru, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 3. Ja iznomāšanas pretendentu pārstāv trešā persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja ir), pārstāvības pamatojumu, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 4. Iznomājamo nekustamo īpašumu, tā adresi, kadastra numuru, platību un lietošanas mērķi, pievienojot nekustamā īpašuma atrašanās vietas aprakstu; 5. Iznomājamā nekustamā īpašuma aprakstu, tai skaitā informāciju par piedāvātā nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, pievienojot fotoattēlus (ja ir), telpu plānojumu un citu informāciju, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu; 6. Apliecinājumu, ka nepastāv šķēršļi nekustamā īpašuma iznomāšanai vai nodošanai apakšnomā (ja attiecināms); 7. Informāciju par : 7.1. piedāvātā nekustamā īpašuma kopējām faktiskajām izmaksām iepriekšējā periodā, kas nav mazākas par 12 mēnešiem; 7.2. plānotajām izmaksām nākamajam periodam, kas nav mazāks par 12 mēnešiem; 7.3.nomas maksas apmēru, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī, un apsaimniekošanas pakalpojumu izdevumus saskaņā ar nomas sludinājumam pievienotajā apsaimniekošanas programmā noteiktajām pozīcijām, norādot vienas vienības izmaksas; 7.4. nomnieka nomas sludinājumā minēto specifisko prasību nodrošināšanas izmaksas; 7.5. komunālo pakalpojumu izmaksas; 7.6. kapitālieguldījumus, ja tādi ir nepieciešami., 02.11.2015
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Jelgava, Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Pretendents piedāvājumu un citus dokumentus iesniedz līdz 2015.gada 12.novembrim, plkst.17:00 Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, slēgtā aploksnē ar norādi: „Pieteikums telpu nomai” vai iesūta elektroniskā formā, ieskanētu, apliecinātu ar parakstu un spiedogu uz e-pasta adresi siva.gov.lvsiva Pretendents piedāvājumā norāda: 1. Fiziska persona - vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 2. Juridiska persona (arī personālsabiedrība) – nosaukumu (firma), reģistrācijas numuru, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 3. Ja iznomāšanas pretendentu pārstāv trešā persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja ir), pārstāvības pamatojumu, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 4. Iznomājamo nekustamo īpašumu, tā adresi, kadastra numuru, platību un lietošanas mērķi, pievienojot nekustamā īpašuma atrašanās vietas aprakstu; 5. Iznomājamā nekustamā īpašuma aprakstu, tai skaitā informāciju par piedāvātā nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, pievienojot fotoattēlus (ja ir), telpu plānojumu un citu informāciju, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu; 6. Apliecinājumu, ka nepastāv šķēršļi nekustamā īpašuma iznomāšanai vai nodošanai apakšnomā (ja attiecināms); 7. Informāciju par : 7.1. piedāvātā nekustamā īpašuma kopējām faktiskajām izmaksām iepriekšējā periodā, kas nav mazākas par 12 mēnešiem; 7.2. plānotajām izmaksām nākamajam periodam, kas nav mazāks par 12 mēnešiem; 7.3.nomas maksas apmēru, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī, un apsaimniekošanas pakalpojumu izdevumus saskaņā ar nomas sludinājumam pievienotajā apsaimniekošanas programmā noteiktajām pozīcijām, norādot vienas vienības izmaksas; 7.4. nomnieka nomas sludinājumā minēto specifisko prasību nodrošināšanas izmaksas; 7.5. komunālo pakalpojumu izmaksas; 7.6. kapitālieguldījumus, ja tādi ir nepieciešami., 02.11.2015
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Daugavpils, Pretendents piedāvājumu un citus dokumentus iesniedz līdz 2015.gada 6.novembrim, plkst.17:00 Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, slēgtā aploksnē ar norādi: „Pieteikums telpu nomai” vai iesūta elektroniskā formā, ieskanētu, apliecinātu ar parakstu un spiedogu uz e-pasta adresi siva.gov.lvsiva Pretendents piedāvājumā norāda: 1. Fiziska persona - vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 2. Juridiska persona (arī personālsabiedrība) – nosaukumu (firma), reģistrācijas numuru, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 3. Ja iznomāšanas pretendentu pārstāv trešā persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja ir), pārstāvības pamatojumu, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 4. Iznomājamo nekustamo īpašumu, tā adresi, kadastra numuru, platību un lietošanas mērķi, pievienojot nekustamā īpašuma atrašanās vietas aprakstu; 5. Iznomājamā nekustamā īpašuma aprakstu, tai skaitā informāciju par piedāvātā nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, pievienojot fotoattēlus (ja ir), telpu plānojumu un citu informāciju, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu; 6. Apliecinājumu, ka nepastāv šķēršļi nekustamā īpašuma iznomāšanai vai nodošanai apakšnomā (ja attiecināms); 7. Informāciju par : 7.1. piedāvātā nekustamā īpašuma kopējām faktiskajām izmaksām iepriekšējā periodā, kas nav mazākas par 12 mēnešiem; 7.2. plānotajām izmaksām nākamajam periodam, kas nav mazāks par 12 mēnešiem; 7.3.nomas maksas apmēru, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī un apsaimniekošanas pakalpojumu izdevumus saskaņā ar nomas sludinājumam pievienotajā apsaimniekošanas programmā noteiktajām pozīcijām, norādot vienas vienības izmaksas; 7.4. nomnieka nomas sludinājumā minēto specifisko prasību nodrošināšanas izmaksas; 7.5. komunālo pakalpojumu izmaksas; 7.6. kapitālieguldījumus, ja tādi ir nepieciešami., 23.10.2015
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Daugavpils, Pretendents piedāvājumu un citus dokumentus iesniedz līdz 2015.gada 6.novembrim, plkst.17:00 Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, slēgtā aploksnē ar norādi: „Pieteikums telpu nomai” vai iesūta elektroniskā formā, ieskanētu, apliecinātu ar parakstu un spiedogu uz e-pasta adresi siva.gov.lvsiva, 23.10.2015
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Dobele, Liepājas šoseja, 31, 02.10.2015
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Daugavpils, Daugavpils, Viestura, 2, 17.09.2015
AS "Latvenergo"
Rīga, Lubānas iela 82B, 0100 121 1305 007 001, 31.07.2015
AS "Latvenergo"
Rīga, Brīvības gatve 222, 0100 089 0010 010 004, 31.07.2015
AS "Latvenergo"
Rīga, Rūjienas iela 4, 31.07.2015
AS "Latvenergo"
Ogre, Tīnūžu iela 11, 30.07.2015
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Jelgava, Pretendents piedāvājumu un citus dokumentus iesniedz līdz 2015.gada 18.augustam, plkst.17:00 Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, slēgtā aploksnē ar norādi: „Pieteikums telpu nomai” vai iesūta elektroniskā formā, ieskanētu, apliecinātu ar parakstu un spiedogu uz e-pasta adresi siva.gov.lvsiva Pretendents piedāvājumā norāda: 1. Fiziska persona - vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 2. Juridiska persona (arī personālsabiedrība) – nosaukumu (firma), reģistrācijas numuru, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 3. Ja iznomāšanas pretendentu pārstāv trešā persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja ir), pārstāvības pamatojumu, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 4. Iznomājamo nekustamo īpašumu, tā adresi, kadastra numuru, platību un lietošanas mērķi, pievienojot nekustamā īpašuma atrašanās vietas aprakstu; 5. Iznomājamā nekustamā īpašuma aprakstu, tai skaitā informāciju par piedāvātā nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, pievienojot fotoattēlus (ja ir), telpu plānojumu un citu informāciju, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu; 6. Apliecinājumu, ka nepastāv šķēršļi nekustamā īpašuma iznomāšanai vai nodošanai apakšnomā (ja attiecināms); 7. Informāciju par : 7.1. piedāvātā nekustamā īpašuma kopējām faktiskajām izmaksām iepriekšējā periodā, kas nav mazākas par 12 mēnešiem; 7.2. plānotajām izmaksām nākamajam periodam, kas nav mazāks par 12 mēnešiem; 7.3.nomas maksas apmēru, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī, un apsaimniekošanas pakalpojumu izdevumus saskaņā ar nomas sludinājumam pievienotajā apsaimniekošanas programmā noteiktajām pozīcijām, norādot vienas vienības izmaksas; 7.4. nomnieka nomas sludinājumā minēto specifisko prasību nodrošināšanas izmaksas; 7.5. komunālo pakalpojumu izmaksas; 7.6. kapitālieguldījumus, ja tādi ir nepieciešami., 21.07.2015
SIA "VTU Valmiera”
Smiltenes, Smiltene, 07.07.2015
AS "Latvenergo"
Rīga, Kojusalas iela1A, 0100 0025 002 001, 19.05.2015
AS "Latvenergo"
Rīga, Deglava iela 69A,, 0100 071 1469 033, 19.05.2015
AS "Latvenergo"
Rīga, Dambja iela 9, 27 - 30, 0100 072 2028 006, 19.05.2015
AS "Latvenergo"
Rīga, Ķengaraga iela 8, 0100 072 0377 002 006, 27.04.2015
SIA "Rīgas ūdens"
Rīga, Kleistu ielas rajonā, 22.04.2015
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Alsungas novads, Alsunga, Upes ielas rajons, 07.04.2015
SIA "Rīgas meži"
Babītes , Babītes, Sēbruciems, 30.03.2015
Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi"
Ventspils, Tirgus, 7, 19.03.2015
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Jēkabpils, Ārijas Elksnes, 4, 25.02.2015
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"
Balvu, Balvi, 26.02.2015
VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""
Rēzekne, 10.02.2015
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Aizputes, Cīravas, Pretendenta pieteikumā norāda: 1. Fiziska persona - vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 2. Juridiska persona (arī personālsabiedrība) – nosaukumu (firma), reģistrācijas numuru, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 3. Ja iznomāšanas pretendentu pārstāv trešā persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja ir), pārstāvības pamatojumu, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 4. Iznomājamo nekustamo īpašumu, tā adresi, kadastra numuru, platību un lietošanas mērķi, pievienojot nekustamā īpašuma atrašanās vietas aprakstu; 5. Iznomājamā nekustamā īpašuma aprakstu, tai skaitā informāciju par piedāvātā nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, pievienojot fotoattēlus (ja ir), telpu plānojumu un citu informāciju, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu; 6. Apliecinājumu, ka nepastāv šķēršļi nekustamā īpašuma iznomāšanai vai nodošanai apakšnomā (ja attiecināms); 7. Informāciju par : 7.1. piedāvātā nekustamā īpašuma kopējām faktiskajām izmaksām iepriekšējā periodā, kas nav mazākas par 12 mēnešiem; 7.2. plānotajām izmaksām nākamajam periodam, kas nav mazāks par 12 mēnešiem; 7.3. nomas maksas apmēru, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī, un apsaimniekošanas pakalpojumu izdevumus saskaņā ar nomas sludinājumam pievienotajā apsaimniekošanas programmā noteiktajām pozīcijām, norādot vienas vienības izmaksas; 7.4. nomnieka nomas sludinājumā minēto specifisko prasību nodrošināšanas izmaksas; 7.5. komunālo pakalpojumu izmaksas; 7.6. kapitālieguldījumus, ja tādi ir nepieciešami., 30.01.2015
AS "Latvenergo"
Ķekavas, Ķekava, Īgumu iela 1, 8070 008 0477 005, 09.12.2014
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Alūksne, Rūpniecības iela, 3, 22.11.2014
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Rīga, Atlantijas, 27, 06.11.2014
AS "Latvenergo"
Jelgava, Lielā iela 5, 0900 006 0050 001 904; 0900 006 0050 001 905, 21.10.2014
AS "Latvenergo"
Rīga, Lāčplēša iela 7-1, 0100 020 0072 001 027, 17.10.2014
AS "Latvenergo"
Daugavpils, Rīgas iela 9, 04.09.2014
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Rīga, Matrožu iela, 1a, 0100 062 2010 015, 20.08.2014
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Mārupes, Kļavulapas, 8076-012-0081-003, 19.08.2014
AS "Latvenergo"
Rīga, Zeltiņu iela, 52, 0100 071 2410 001 002, 23.07.2014
AS "Latvenergo"
Rīga, Tērbatas iela, 14, ēkas kad.apz. 0100-021-0061-001, 10.07.2014
AS "Latvenergo"
Rīga, Brīvības gatve 197B, 0100 096 0005 001, 25.06.2014
AS "Latvenergo"
Rīga, Bruņinieku iela, 95/97, ēkas kad.apzīmējums 01000370061007001, 18.06.2014
AS "Latvenergo"
Rīga, Kaļķu iela 28, 0100 005 0058 001, 13.06.2014
AS "Latvenergo"
Rīga, Nēģu iela 3, 0100 004 0081 001 002, 12.06.2014
AS "Latvenergo"
Sigulda, Krišjāņa Valdemāra iela 3A, 8015 002 4033 005, 29.05.2014
AS "Latvenergo"
Rīga, Kaktusu iela 2B, 0100 127 0491 016, 29.05.2014
AS "Latvenergo"
Rīga, Rūpniecības iela 52, 0100 011 0058 016 005, 14.05.2014
SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
Rīga, centrs, 10.05.2014
1 2 3