Kapitālsabiedrību publicētā informācija

Meklēšana
Publiskas personas nosaukums
Adrese
Publikācijas datums
AS "Latvenergo"
Rīga, Krasta iela 84, 30.03.2016
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Jēkabpils, Ārijas Elksnes, 4, 09.03.2016
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Rīga, Maskavas iela, 192, 09.03.2016
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Rīga, Turgeņeva, daļa no zemes vienības - stāvlaukums, 07.03.2016
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Rīga, Turgeņeva, daļa no zemes vienības - stāvlaukums, 07.03.2016
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts"
Līvānu, Līvāni, Rīgas, 75A, 1-16, 76110040611001, 05.02.2016
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Rīga, Turgeņeva, daļa no zemes vienības, 02.02.2016
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Rīga, Turgeņeva, Garāžas ēka autostāvvietas, 02.02.2016
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Bauska, Code, Tauriņi 2, 11.01.2016
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Rīga, Atlantijas, 27, Telpas administratīvajā ēkā, 03.12.2015
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Talsu, Talsi, Kr.Valdemāra, 21a, 17, 19.11.2015
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Jelgava, Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Pretendents piedāvājumu un citus dokumentus iesniedz līdz 2015.gada 16.decembrim, plkst.17:00 Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, slēgtā aploksnē ar norādi: „Pieteikums telpu nomai” vai iesūta elektroniskā formā, ieskanētu, apliecinātu ar parakstu un spiedogu uz e-pasta adresi siva.gov.lvsiva Pretendents piedāvājumā norāda: 1. Fiziska persona - vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 2. Juridiska persona (arī personālsabiedrība) – nosaukumu (firma), reģistrācijas numuru, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 3. Ja iznomāšanas pretendentu pārstāv trešā persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja ir), pārstāvības pamatojumu, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 4. Iznomājamo nekustamo īpašumu, tā adresi, kadastra numuru, platību un lietošanas mērķi, pievienojot nekustamā īpašuma atrašanās vietas aprakstu; 5. Iznomājamā nekustamā īpašuma aprakstu, tai skaitā informāciju par piedāvātā nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, pievienojot fotoattēlus (ja ir), telpu plānojumu un citu informāciju, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu; 6. Apliecinājumu, ka nepastāv šķēršļi nekustamā īpašuma iznomāšanai vai nodošanai apakšnomā (ja attiecināms); 7. Informāciju par : 7.1. piedāvātā nekustamā īpašuma kopējām faktiskajām izmaksām iepriekšējā periodā, kas nav mazākas par 12 mēnešiem; 7.2. plānotajām izmaksām nākamajam periodam, kas nav mazāks par 12 mēnešiem; 7.3.nomas maksas apmēru, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī, un apsaimniekošanas pakalpojumu izdevumus saskaņā ar nomas sludinājumam pievienotajā apsaimniekošanas programmā noteiktajām pozīcijām, norādot vienas vienības izmaksas; 7.4. nomnieka nomas sludinājumā minēto specifisko prasību nodrošināšanas izmaksas; 7.5. komunālo pakalpojumu izmaksas; 7.6. kapitālieguldījumus, ja tādi ir nepieciešami., 17.11.2015
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Daugavpils, Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Pretendents piedāvājumu un citus dokumentus iesniedz līdz 2015.gada 10.decembrim, plkst.17:00 Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, slēgtā aploksnē ar norādi: „Pieteikums telpu nomai” vai iesūta elektroniskā formā, ieskanētu, apliecinātu ar parakstu un spiedogu uz e-pasta adresi siva.gov.lvsiva Pretendents piedāvājumā norāda: 1. Fiziska persona - vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 2. Juridiska persona (arī personālsabiedrība) – nosaukumu (firma), reģistrācijas numuru, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 3. Ja iznomāšanas pretendentu pārstāv trešā persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja ir), pārstāvības pamatojumu, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 4. Iznomājamo nekustamo īpašumu, tā adresi, kadastra numuru, platību un lietošanas mērķi, pievienojot nekustamā īpašuma atrašanās vietas aprakstu; 5. Iznomājamā nekustamā īpašuma aprakstu, tai skaitā informāciju par piedāvātā nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, pievienojot fotoattēlus (ja ir), telpu plānojumu un citu informāciju, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu; 6. Apliecinājumu, ka nepastāv šķēršļi nekustamā īpašuma iznomāšanai vai nodošanai apakšnomā (ja attiecināms); 7. Informāciju par : 7.1. piedāvātā nekustamā īpašuma kopējām faktiskajām izmaksām iepriekšējā periodā, kas nav mazākas par 12 mēnešiem; 7.2. plānotajām izmaksām nākamajam periodam, kas nav mazāks par 12 mēnešiem; 7.3.nomas maksas apmēru, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī un apsaimniekošanas pakalpojumu izdevumus saskaņā ar nomas sludinājumam pievienotajā apsaimniekošanas programmā noteiktajām pozīcijām, norādot vienas vienības izmaksas; 7.4. nomnieka nomas sludinājumā minēto specifisko prasību nodrošināšanas izmaksas; 7.5. komunālo pakalpojumu izmaksas; 7.6. kapitālieguldījumus, ja tādi ir nepieciešami., 12.11.2015
SIA "Standartzācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs"
Rīga, 04.11.2015
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Rēzekne, Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Pretendents piedāvājumu un citus dokumentus iesniedz līdz 2015.gada 12.novembrim, plkst.17:00 Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, slēgtā aploksnē ar norādi: „Pieteikums telpu nomai” vai iesūta elektroniskā formā, ieskanētu, apliecinātu ar parakstu un spiedogu uz e-pasta adresi siva.gov.lvsiva Pretendents piedāvājumā norāda: 1. Fiziska persona - vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 2. Juridiska persona (arī personālsabiedrība) – nosaukumu (firma), reģistrācijas numuru, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 3. Ja iznomāšanas pretendentu pārstāv trešā persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja ir), pārstāvības pamatojumu, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 4. Iznomājamo nekustamo īpašumu, tā adresi, kadastra numuru, platību un lietošanas mērķi, pievienojot nekustamā īpašuma atrašanās vietas aprakstu; 5. Iznomājamā nekustamā īpašuma aprakstu, tai skaitā informāciju par piedāvātā nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, pievienojot fotoattēlus (ja ir), telpu plānojumu un citu informāciju, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu; 6. Apliecinājumu, ka nepastāv šķēršļi nekustamā īpašuma iznomāšanai vai nodošanai apakšnomā (ja attiecināms); 7. Informāciju par : 7.1. piedāvātā nekustamā īpašuma kopējām faktiskajām izmaksām iepriekšējā periodā, kas nav mazākas par 12 mēnešiem; 7.2. plānotajām izmaksām nākamajam periodam, kas nav mazāks par 12 mēnešiem; 7.3.nomas maksas apmēru, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī, un apsaimniekošanas pakalpojumu izdevumus saskaņā ar nomas sludinājumam pievienotajā apsaimniekošanas programmā noteiktajām pozīcijām, norādot vienas vienības izmaksas; 7.4. nomnieka nomas sludinājumā minēto specifisko prasību nodrošināšanas izmaksas; 7.5. komunālo pakalpojumu izmaksas; 7.6. kapitālieguldījumus, ja tādi ir nepieciešami., 02.11.2015
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Jelgava, Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Pretendents piedāvājumu un citus dokumentus iesniedz līdz 2015.gada 12.novembrim, plkst.17:00 Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, slēgtā aploksnē ar norādi: „Pieteikums telpu nomai” vai iesūta elektroniskā formā, ieskanētu, apliecinātu ar parakstu un spiedogu uz e-pasta adresi siva.gov.lvsiva Pretendents piedāvājumā norāda: 1. Fiziska persona - vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 2. Juridiska persona (arī personālsabiedrība) – nosaukumu (firma), reģistrācijas numuru, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 3. Ja iznomāšanas pretendentu pārstāv trešā persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja ir), pārstāvības pamatojumu, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 4. Iznomājamo nekustamo īpašumu, tā adresi, kadastra numuru, platību un lietošanas mērķi, pievienojot nekustamā īpašuma atrašanās vietas aprakstu; 5. Iznomājamā nekustamā īpašuma aprakstu, tai skaitā informāciju par piedāvātā nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, pievienojot fotoattēlus (ja ir), telpu plānojumu un citu informāciju, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu; 6. Apliecinājumu, ka nepastāv šķēršļi nekustamā īpašuma iznomāšanai vai nodošanai apakšnomā (ja attiecināms); 7. Informāciju par : 7.1. piedāvātā nekustamā īpašuma kopējām faktiskajām izmaksām iepriekšējā periodā, kas nav mazākas par 12 mēnešiem; 7.2. plānotajām izmaksām nākamajam periodam, kas nav mazāks par 12 mēnešiem; 7.3.nomas maksas apmēru, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī, un apsaimniekošanas pakalpojumu izdevumus saskaņā ar nomas sludinājumam pievienotajā apsaimniekošanas programmā noteiktajām pozīcijām, norādot vienas vienības izmaksas; 7.4. nomnieka nomas sludinājumā minēto specifisko prasību nodrošināšanas izmaksas; 7.5. komunālo pakalpojumu izmaksas; 7.6. kapitālieguldījumus, ja tādi ir nepieciešami., 02.11.2015
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Daugavpils, Pretendents piedāvājumu un citus dokumentus iesniedz līdz 2015.gada 6.novembrim, plkst.17:00 Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, slēgtā aploksnē ar norādi: „Pieteikums telpu nomai” vai iesūta elektroniskā formā, ieskanētu, apliecinātu ar parakstu un spiedogu uz e-pasta adresi siva.gov.lvsiva Pretendents piedāvājumā norāda: 1. Fiziska persona - vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 2. Juridiska persona (arī personālsabiedrība) – nosaukumu (firma), reģistrācijas numuru, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 3. Ja iznomāšanas pretendentu pārstāv trešā persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja ir), pārstāvības pamatojumu, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 4. Iznomājamo nekustamo īpašumu, tā adresi, kadastra numuru, platību un lietošanas mērķi, pievienojot nekustamā īpašuma atrašanās vietas aprakstu; 5. Iznomājamā nekustamā īpašuma aprakstu, tai skaitā informāciju par piedāvātā nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, pievienojot fotoattēlus (ja ir), telpu plānojumu un citu informāciju, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu; 6. Apliecinājumu, ka nepastāv šķēršļi nekustamā īpašuma iznomāšanai vai nodošanai apakšnomā (ja attiecināms); 7. Informāciju par : 7.1. piedāvātā nekustamā īpašuma kopējām faktiskajām izmaksām iepriekšējā periodā, kas nav mazākas par 12 mēnešiem; 7.2. plānotajām izmaksām nākamajam periodam, kas nav mazāks par 12 mēnešiem; 7.3.nomas maksas apmēru, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī un apsaimniekošanas pakalpojumu izdevumus saskaņā ar nomas sludinājumam pievienotajā apsaimniekošanas programmā noteiktajām pozīcijām, norādot vienas vienības izmaksas; 7.4. nomnieka nomas sludinājumā minēto specifisko prasību nodrošināšanas izmaksas; 7.5. komunālo pakalpojumu izmaksas; 7.6. kapitālieguldījumus, ja tādi ir nepieciešami., 23.10.2015
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Daugavpils, Pretendents piedāvājumu un citus dokumentus iesniedz līdz 2015.gada 6.novembrim, plkst.17:00 Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, slēgtā aploksnē ar norādi: „Pieteikums telpu nomai” vai iesūta elektroniskā formā, ieskanētu, apliecinātu ar parakstu un spiedogu uz e-pasta adresi siva.gov.lvsiva, 23.10.2015
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Dobele, Liepājas šoseja, 31, 02.10.2015
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Daugavpils, Daugavpils, Viestura, 2, 17.09.2015
AS "Latvenergo"
Rīga, Lubānas iela 82B, 0100 121 1305 007 001, 31.07.2015
AS "Latvenergo"
Rīga, Brīvības gatve 222, 0100 089 0010 010 004, 31.07.2015
AS "Latvenergo"
Rīga, Rūjienas iela 4, 31.07.2015
AS "Latvenergo"
Ogre, Tīnūžu iela 11, 30.07.2015
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Jelgava, Pretendents piedāvājumu un citus dokumentus iesniedz līdz 2015.gada 18.augustam, plkst.17:00 Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, slēgtā aploksnē ar norādi: „Pieteikums telpu nomai” vai iesūta elektroniskā formā, ieskanētu, apliecinātu ar parakstu un spiedogu uz e-pasta adresi siva.gov.lvsiva Pretendents piedāvājumā norāda: 1. Fiziska persona - vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 2. Juridiska persona (arī personālsabiedrība) – nosaukumu (firma), reģistrācijas numuru, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 3. Ja iznomāšanas pretendentu pārstāv trešā persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja ir), pārstāvības pamatojumu, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 4. Iznomājamo nekustamo īpašumu, tā adresi, kadastra numuru, platību un lietošanas mērķi, pievienojot nekustamā īpašuma atrašanās vietas aprakstu; 5. Iznomājamā nekustamā īpašuma aprakstu, tai skaitā informāciju par piedāvātā nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, pievienojot fotoattēlus (ja ir), telpu plānojumu un citu informāciju, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu; 6. Apliecinājumu, ka nepastāv šķēršļi nekustamā īpašuma iznomāšanai vai nodošanai apakšnomā (ja attiecināms); 7. Informāciju par : 7.1. piedāvātā nekustamā īpašuma kopējām faktiskajām izmaksām iepriekšējā periodā, kas nav mazākas par 12 mēnešiem; 7.2. plānotajām izmaksām nākamajam periodam, kas nav mazāks par 12 mēnešiem; 7.3.nomas maksas apmēru, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī, un apsaimniekošanas pakalpojumu izdevumus saskaņā ar nomas sludinājumam pievienotajā apsaimniekošanas programmā noteiktajām pozīcijām, norādot vienas vienības izmaksas; 7.4. nomnieka nomas sludinājumā minēto specifisko prasību nodrošināšanas izmaksas; 7.5. komunālo pakalpojumu izmaksas; 7.6. kapitālieguldījumus, ja tādi ir nepieciešami., 21.07.2015
SIA "VTU Valmiera”
Smiltenes, Smiltene, 07.07.2015
AS "Latvenergo"
Rīga, Kojusalas iela1A, 0100 0025 002 001, 19.05.2015
AS "Latvenergo"
Rīga, Deglava iela 69A,, 0100 071 1469 033, 19.05.2015
AS "Latvenergo"
Rīga, Dambja iela 9, 27 - 30, 0100 072 2028 006, 19.05.2015
AS "Latvenergo"
Rīga, Ķengaraga iela 8, 0100 072 0377 002 006, 27.04.2015
SIA "Rīgas ūdens"
Rīga, Kleistu ielas rajonā, 22.04.2015
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Alsungas novads, Alsunga, Upes ielas rajons, 07.04.2015
SIA "Rīgas meži"
Babītes , Babītes, Sēbruciems, 30.03.2015
Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi"
Ventspils, Tirgus, 7, 19.03.2015
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Jēkabpils, Ārijas Elksnes, 4, 25.02.2015
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"
Balvu, Balvi, 26.02.2015
VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""
Rēzekne, 10.02.2015
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Aizputes, Cīravas, Pretendenta pieteikumā norāda: 1. Fiziska persona - vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 2. Juridiska persona (arī personālsabiedrība) – nosaukumu (firma), reģistrācijas numuru, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 3. Ja iznomāšanas pretendentu pārstāv trešā persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja ir), pārstāvības pamatojumu, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru; 4. Iznomājamo nekustamo īpašumu, tā adresi, kadastra numuru, platību un lietošanas mērķi, pievienojot nekustamā īpašuma atrašanās vietas aprakstu; 5. Iznomājamā nekustamā īpašuma aprakstu, tai skaitā informāciju par piedāvātā nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, pievienojot fotoattēlus (ja ir), telpu plānojumu un citu informāciju, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu; 6. Apliecinājumu, ka nepastāv šķēršļi nekustamā īpašuma iznomāšanai vai nodošanai apakšnomā (ja attiecināms); 7. Informāciju par : 7.1. piedāvātā nekustamā īpašuma kopējām faktiskajām izmaksām iepriekšējā periodā, kas nav mazākas par 12 mēnešiem; 7.2. plānotajām izmaksām nākamajam periodam, kas nav mazāks par 12 mēnešiem; 7.3. nomas maksas apmēru, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī, un apsaimniekošanas pakalpojumu izdevumus saskaņā ar nomas sludinājumam pievienotajā apsaimniekošanas programmā noteiktajām pozīcijām, norādot vienas vienības izmaksas; 7.4. nomnieka nomas sludinājumā minēto specifisko prasību nodrošināšanas izmaksas; 7.5. komunālo pakalpojumu izmaksas; 7.6. kapitālieguldījumus, ja tādi ir nepieciešami., 30.01.2015
AS "Latvenergo"
Ķekavas, Ķekava, Īgumu iela 1, 8070 008 0477 005, 09.12.2014
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Alūksne, Rūpniecības iela, 3, 22.11.2014
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Rīga, Atlantijas, 27, 06.11.2014
AS "Latvenergo"
Jelgava, Lielā iela 5, 0900 006 0050 001 904; 0900 006 0050 001 905, 21.10.2014
AS "Latvenergo"
Rīga, Lāčplēša iela 7-1, 0100 020 0072 001 027, 17.10.2014
AS "Latvenergo"
Daugavpils, Rīgas iela 9, 04.09.2014
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Rīga, Matrožu iela, 1a, 0100 062 2010 015, 20.08.2014
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Mārupes, Kļavulapas, 8076-012-0081-003, 19.08.2014
AS "Latvenergo"
Rīga, Zeltiņu iela, 52, 0100 071 2410 001 002, 23.07.2014
AS "Latvenergo"
Rīga, Tērbatas iela, 14, ēkas kad.apz. 0100-021-0061-001, 10.07.2014
AS "Latvenergo"
Rīga, Brīvības gatve 197B, 0100 096 0005 001, 25.06.2014
AS "Latvenergo"
Rīga, Bruņinieku iela, 95/97, ēkas kad.apzīmējums 01000370061007001, 18.06.2014
AS "Latvenergo"
Rīga, Kaļķu iela 28, 0100 005 0058 001, 13.06.2014
AS "Latvenergo"
Rīga, Nēģu iela 3, 0100 004 0081 001 002, 12.06.2014
AS "Latvenergo"
Sigulda, Krišjāņa Valdemāra iela 3A, 8015 002 4033 005, 29.05.2014
AS "Latvenergo"
Rīga, Kaktusu iela 2B, 0100 127 0491 016, 29.05.2014
AS "Latvenergo"
Rīga, Rūpniecības iela 52, 0100 011 0058 016 005, 14.05.2014
SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
Rīga, centrs, 10.05.2014
SIA "Rīgas ūdens"
Rīga, Kleistu ielas rajonā, 15.04.2014
AS "Latvenergo"
Rīga, Bruņinieku iela 95/97, 0100 037 0061 007 001, 14.04.2014
AS "Latvenergo"
Ventspils, Ganību iela 50/52, 10.04.2014
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts"
Jūrmala, Mellužu prospekts, 42, korpuss 3, 19.03.2014
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"
Ventspils, Ventspils, 04.04.2014
Daugavpils pašvaldības SIA "Parkings D"
Skatīt publikāciju saraksta veidā 13.03.2014
AS "Latvijas valsts meži"
Jelgava, Rīga, Vēlamā zemesgabala atrašanās vieta- valsts autoceļa A8 posma Rīga- Jelgava tuvumā, Jelgavas pilsētas tuvumā, Rīgas pilsētas dienvidi Pārdaugavas puse Daugavas kreisajā krastā līdz Vanšu tiltam, šoseja Rīga-Baldone-Vecumnieki, Vecumnieki, Baldone-Iecava, Iecava, Iecava-Jelgava., 26.02.2014
AS "Latvenergo"
Rīga, E.Birznieka-Upīša iela 17A , 0100 030 2007 006 001, 25.02.2014
AS "Latvijas valsts meži"
Ventspils novads vai Kuldīgas novads, Vēlamā zemesgabala atrašanās vieta- Ventspils pilsētā, vai Ventspils pilsētas tuvumā 15km rādiusā, vai Kuldīgas pilsētas tuvumā 10km rādiusā, vai valsts autoceļa Ventspils- Kuldīga malā, 26.02.2014
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts"
Jūrmala, Mellužu prospekts, 42, 19.02.2014
AS "Latvenergo"
Rīga, Ilūkstes iela 54A, 0100 071 2457 001 006, 29.01.2014
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Alūksne, Jāņkalna iela, 43, Garāžas, 28.01.2014
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Alūksne, Jāņkalna iela , 43, 28.01.2014
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Ventspils, Kustes dambis, 20, 28.01.2014
Akciju sabiedrība "LatRailNet"
Rīga, 27.01.2014
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Alūksnes novads, Alūksne, 24.01.2014
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Madonas novads, Madona, 24.01.2014
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Gulbenes novads, Gulbene, 24.01.2014
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Liepājas novads, 24.01.2014
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Ventspils novads, 24.01.2014
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Jelgavas novads, 24.01.2014
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Rēzeknes novads, 24.01.2014
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Jēkabpils novads, 24.01.2014
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Daugavpils novads, 24.01.2014
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Rīgas novads, 24.01.2014
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Mārupes novads, 24.01.2014
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Valmieras novads, 24.01.2014
AS "Latvenergo"
Rīga, Viskaļu iela 22, 0100 085 0196 001 005, 20.12.2013
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Talsi, Kārļa Mīlenbaha iela, 25, Garāžas, 18.12.2013
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Talsi, Kārļa Mīlenbaha iela, 25, Nr.5,6, 18.12.2013
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Tukums, Jelgavas iela, 20, Garāža, 18.12.2013
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Tukums, Jelgavas iela , 20, 24-27, 18.12.2013
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Saldus, Robežu iela, 30, 18.12.2013
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Kuldīga, Ventspils iela, 105, 18.12.2013
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Liepāja, Ūliha iela, 44, 18.12.2013
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Dobele, Brīvības iela , 62, Garāžas, 17.12.2013
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Jēkabpils, Ābeļu, Brīvības iela, 2, Garāžas, 17.12.2013
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Jēkabpils, Ābeļu, Brīvības iela, 2, Nr.3,4,5,22, 17.12.2013
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Aizkraukle, Jaunceltnes iela, 5, 1-5, 17.12.2013
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Preiļi, Brīvības iela, 76, 6,7,23, 17.12.2013
AS "Latvenergo"
Rīga, Kalnciema iela, 40B, 03.12.2013
AS "Latvenergo"
Rīga, Bruņinieku iela 47-22, 0100 033 0070 001 023, 20.11.2013
AS "Latvenergo"
Rīga, Jāņa Grestes iela 5A, 0100 121 1289 025 002, 12.11.2013
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Alūksne, Rūpniecības, 3, 07.11.2013
1 2 3