Kapitālsabiedrību publicētā informācija

Meklēšana
Publiskas personas nosaukums
Adrese
Publikācijas datums
AS "Latvijas valsts meži"
Rugāju, Lazdukalna, īpašums "Augstkalnes", 27.06.2019
AS "Latvijas valsts meži"
Madonas, Liezēres, īpašums "Meža Blākaiņi", 27.06.2019
SIA Lattelecom
., Daugavpils, ., ., Jātnieku, 78A, 2; 3, ., ., 17.06.2019
SIA Lattelecom
., Rīga, ., ., Skuju, 26, 3, ., ., 17.06.2019
SIA Lattelecom
., Daugavpils, ., ., Jātnieku, 78A, ., ., ., 17.06.2019
SIA Lattelecom
., Cēsis, ., ., Raunas , 13, 11, ., ., 17.06.2019
SIA "Rīgas nami"
Rīga, Tērbatas, 2K, 0100 005 0005 004 007, 7.kiosks, 11.06.2019
SIA "Rīgas nami"
Rīga, Baznīcas , 19/23, 05.06.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Ventspils, Ziru, Zemes vienības daļa, 04.06.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Ventspils, Ziru, Zemes vienības daļa, 04.06.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Ventspils, Ziru, Zemes vienības daļa, 04.06.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Ventspils, Ziru, Zemes vienības daļa, 04.06.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Jēkabpils, Stacijas laukums, 1, Telpas stacijas ēkā, 04.06.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Skrīveru, Skrīveri, Dzelzceļnieku, Stacijas perona laukuma daļa , 04.06.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Carnikavas, Stacija Carnikava, Stacijas perona laukuma daļa , 04.06.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Rīga, Rostokas , 61, Stacijas perona laukuma daļa , 04.06.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Cēsu, Cēsis, Stacijas laukums, 5, Telpas stacijas ēkā, 04.06.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Cēsu, Cēsis, Stacijas laukums, 5, Telpas stacijas ēkā, 04.06.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Jūrmala, Satiksmes, 2A, Telpas stacijas ēkā, 04.06.2019
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Limbažu, Limbaži, Mehanizācijas iela, 2, 03.06.2019
AS "Latvijas valsts meži"
Kuldīgas, Padures, īpašums "Jaunbirznieki", 30.05.2019
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Liepāja, Oskara Kalpaka iela, 37, 30.05.2019
AS "Latvijas valsts meži"
Madonas, Liezēres, 17.05.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Jēkabpils novads, Jēkabpils, Stacijas laukums, 1, Dzelzceļa stacija Krustpils , 02.05.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Cēsu novads , Cēsis , Stacijas laukums , 5 , Dzelzceļa stacija Cēsis , 02.05.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Cēsu novads , Cēsis, Stacijas laukums, 5, Dzelzceļa stacija Cēsis , 02.05.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Rīga, Tapešu iela , 1, Vieta uz pasažieru platformas Stacijā "Zasulauks", 02.05.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Jūrmala, Satiksmes iela , 2A, Dzelzceļa stacijas "Sloka" ēka , 02.05.2019
AS "Latvijas valsts meži"
Kuldīgas, Padures, 30.04.2019
AS "Latvijas valsts meži"
Madonas, Liezēres, 23.04.2019
SIA "Rīgas nami"
Rīga, Brīvības, 49/53, 23.04.2019
SIA Lattelecom
., Dobele, ., ., Zaļā, 12A, ., ., ., 11.04.2019
SIA Lattelecom
., Limbaži, ., ., Pasta , 3, 94, ., ., 11.04.2019
SIA Lattelecom
., Daugavpils, ., ., Jātnieku, 78A, ., ., ., 11.04.2019
SIA Lattelecom
., Balvi, ., ., Brīvības, 58, ., ., ., 11.04.2019
SIA Lattelecom
., Cēsis, ., ., Raunas , 13, 11, ., ., 11.04.2019
SIA Lattelecom
., Daugavpils, ., ., Jātnieku, 78A, 1, ., ., 11.04.2019
SIA Lattelecom
., Balvi, ., ., Brīvības, 58, ., ., ., 11.04.2019
SIA Lattelecom
., Ludza, ., ., Latgales , 103, ., ., ., 11.04.2019
SIA Lattelecom
., Limbaži, ., ., Pasta , 3, 81, ., ., 11.04.2019
SIA Lattelecom
., Ventspils, ., ., Kaļķu, 2, 35, ., ., 11.04.2019
SIA Lattelecom
., Jelgava, ., ., Pasta , 28, 19, ., ., 11.04.2019
SIA Lattelecom
., Talsi, ., ., Lielā, 6, ., ., ., 11.04.2019
SIA "Rīgas meži"
Rīga, Ostas prospekts, 11, Mžaparks 20 m2 izsole nomai aktīvās izklaides un atpūtas pakalpojumi, 08.04.2019
SIA "Rīgas meži"
Rīga, Ostas prospekts, 11, nomas izsole, 08.04.2019
SIA "Rīgas meži"
Rīga, Ostas prospekts, 11, 08.04.2019
AS "Latvijas valsts meži"
Tērvetes, Tērvetes, “Rūķu mammas māja”, 5, 001, 04.04.2019
AS "Latvijas valsts meži"
Tērvetes, Tērvetes, “Vasaras kiosks “Lutauša galds””, Nr.3, 8, 9, 10, 11 un 12, 001, 04.04.2019
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Rīga, Krustpils iela, 4, Nojume, 04.04.2019
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Rīga, Krustpils iela, 4, 04.04.2019
5 6 7 8 9 10 11 12 13