Kapitālsabiedrību publicētā informācija

Meklēšana
Publiskas personas nosaukums
Adrese
Publikācijas datums
SIA "Rīgas nami"
Rīga, Lāčplēša, 60, 01.08.2019
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Ventspils, Kustes dambis, 20, 01.08.2019
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Smiltenes novads, Smiltene, Dakteru iela, 28, 25.07.2019
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Rīga, Krustpils iela, 4, 17.07.2019
SIA "Rīgas ūdens"
Rīga, Jaunciema gatve, 326, Nr.1 - Nr.3, Nr.5 – Nr.16 (ēkas 1.stāvā) un Nr.1 (ēkas 2.stāvā), Ēkā 0100 113 0291 002, Piesaistītā zemesgabala daļa 1170 m2, 08.07.2019
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Madonas novads, Madona, Saules iela, 16, 08.07.2019
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Rīga, Krustpils iela, 4, 05.07.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Ventspils, Ziru, Zemes vienība, 02.07.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Ventspils, Ziru, Zemes vienības daļa, 02.07.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Ventspils, Ziru, Zemes vienības daļa, 02.07.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Ventspils, Ziru, Zemes vienība, 02.07.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Jēkabpils, Stacijas laukums, 1, Telpas stacijas ēkā, 02.07.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Liepāja, Rīgas, 71, Reklāmas vieta, 02.07.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Cēsis, Stacijas laukums, 5, Telpas stacijas ēkā, 02.07.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Cēsu, Stacijas laukums, 5, Telpas stacijas ēkā, 02.07.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Jūrmala, Satiksmes, 2 A, Telpas stacijas ēkā, 02.07.2019
SIA "Rīgas nami"
Rīga, Brīvības, 49/53, 7, 051 , Iekļauta koplietošanas telpu d/d., 01.07.2019
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Kandavas novads, Cēres pagasts, Kalnāpji, Zeme smagās tehnikas novietošanai, 28.06.2019
SIA "Rīgas ūdens"
Rīga, Gaujas, 21, 3.stāvs, 27.06.2019
AS "Latvijas valsts meži"
Rugāju, Lazdukalna, īpašums "Augstkalnes", 27.06.2019
AS "Latvijas valsts meži"
Madonas, Liezēres, īpašums "Meža Blākaiņi", 27.06.2019
SIA Lattelecom
., Daugavpils, ., ., Jātnieku, 78A, 2; 3, ., ., 17.06.2019
SIA Lattelecom
., Rīga, ., ., Skuju, 26, 3, ., ., 17.06.2019
SIA Lattelecom
., Daugavpils, ., ., Jātnieku, 78A, ., ., ., 17.06.2019
SIA Lattelecom
., Cēsis, ., ., Raunas , 13, 11, ., ., 17.06.2019
SIA "Rīgas nami"
Rīga, Tērbatas, 2K, 0100 005 0005 004 007, 7.kiosks, 11.06.2019
SIA "Rīgas nami"
Rīga, Baznīcas , 19/23, 05.06.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Ventspils, Ziru, Zemes vienības daļa, 04.06.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Ventspils, Ziru, Zemes vienības daļa, 04.06.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Ventspils, Ziru, Zemes vienības daļa, 04.06.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Ventspils, Ziru, Zemes vienības daļa, 04.06.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Jēkabpils, Stacijas laukums, 1, Telpas stacijas ēkā, 04.06.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Skrīveru, Skrīveri, Dzelzceļnieku, Stacijas perona laukuma daļa , 04.06.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Carnikavas, Stacija Carnikava, Stacijas perona laukuma daļa , 04.06.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Rīga, Rostokas , 61, Stacijas perona laukuma daļa , 04.06.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Cēsu, Cēsis, Stacijas laukums, 5, Telpas stacijas ēkā, 04.06.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Cēsu, Cēsis, Stacijas laukums, 5, Telpas stacijas ēkā, 04.06.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Jūrmala, Satiksmes, 2A, Telpas stacijas ēkā, 04.06.2019
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Limbažu, Limbaži, Mehanizācijas iela, 2, 03.06.2019
AS "Latvijas valsts meži"
Kuldīgas, Padures, īpašums "Jaunbirznieki", 30.05.2019
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Liepāja, Oskara Kalpaka iela, 37, 30.05.2019
AS "Latvijas valsts meži"
Madonas, Liezēres, 17.05.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Jēkabpils novads, Jēkabpils, Stacijas laukums, 1, Dzelzceļa stacija Krustpils , 02.05.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Cēsu novads , Cēsis , Stacijas laukums , 5 , Dzelzceļa stacija Cēsis , 02.05.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Cēsu novads , Cēsis, Stacijas laukums, 5, Dzelzceļa stacija Cēsis , 02.05.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Rīga, Tapešu iela , 1, Vieta uz pasažieru platformas Stacijā "Zasulauks", 02.05.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Jūrmala, Satiksmes iela , 2A, Dzelzceļa stacijas "Sloka" ēka , 02.05.2019
AS "Latvijas valsts meži"
Kuldīgas, Padures, 30.04.2019
AS "Latvijas valsts meži"
Madonas, Liezēres, 23.04.2019
SIA "Rīgas nami"
Rīga, Brīvības, 49/53, 23.04.2019
SIA Lattelecom
., Dobele, ., ., Zaļā, 12A, ., ., ., 11.04.2019
SIA Lattelecom
., Limbaži, ., ., Pasta , 3, 94, ., ., 11.04.2019
SIA Lattelecom
., Daugavpils, ., ., Jātnieku, 78A, ., ., ., 11.04.2019
SIA Lattelecom
., Balvi, ., ., Brīvības, 58, ., ., ., 11.04.2019
SIA Lattelecom
., Cēsis, ., ., Raunas , 13, 11, ., ., 11.04.2019
SIA Lattelecom
., Daugavpils, ., ., Jātnieku, 78A, 1, ., ., 11.04.2019
SIA Lattelecom
., Balvi, ., ., Brīvības, 58, ., ., ., 11.04.2019
SIA Lattelecom
., Ludza, ., ., Latgales , 103, ., ., ., 11.04.2019
SIA Lattelecom
., Limbaži, ., ., Pasta , 3, 81, ., ., 11.04.2019
SIA Lattelecom
., Ventspils, ., ., Kaļķu, 2, 35, ., ., 11.04.2019
SIA Lattelecom
., Jelgava, ., ., Pasta , 28, 19, ., ., 11.04.2019
SIA Lattelecom
., Talsi, ., ., Lielā, 6, ., ., ., 11.04.2019
SIA "Rīgas meži"
Rīga, Ostas prospekts, 11, Mžaparks 20 m2 izsole nomai aktīvās izklaides un atpūtas pakalpojumi, 08.04.2019
SIA "Rīgas meži"
Rīga, Ostas prospekts, 11, nomas izsole, 08.04.2019
SIA "Rīgas meži"
Rīga, Ostas prospekts, 11, 08.04.2019
AS "Latvijas valsts meži"
Tērvetes, Tērvetes, “Rūķu mammas māja”, 5, 001, 04.04.2019
AS "Latvijas valsts meži"
Tērvetes, Tērvetes, “Vasaras kiosks “Lutauša galds””, Nr.3, 8, 9, 10, 11 un 12, 001, 04.04.2019
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Rīga, Krustpils iela, 4, Nojume, 04.04.2019
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Rīga, Krustpils iela, 4, 04.04.2019
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Rīga, Krustpils iela, 4, Smagā autotransporta novietošanai, 04.04.2019
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Limbažu, Limbaži, Mehanizācijas iela, 2, 04.04.2019
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Alojas, Alojas, Ceļinieki, 04.04.2019
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Cēsu novads, Cēsis, Valmieras iela, 17, 04.04.2019
VAS "Latvijas Jūras administrācija"
Latvia, Riga, Trijādības iela , 5, jumta daļa, 01000490049002, izsoles sākumcena: 350eur/mēnesī bez PVN, 02.04.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Daugavpils, Stacijas, 58, Zemes vienības daļa, 01.04.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Kūldīgas, Ēdoles, Zemes vienība, 01.04.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Kūldīgas, Ēdoles, Zemes vienība, 01.04.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Alsungas, Zemes vienība, 01.04.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Rīga, Rostokas , 61, Zemes vienības daļa, 01.04.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Jēkabpils, Stacijas laukums, 1, Krustpils stacijas ēka, 01.04.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Jelgava, Pasta, 56, k-8, Betona ceha ēka, 01.04.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Jelgava, Stacijas, 1B, Ugunsdzēsēju stacija, 01.04.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Cēsu, Cēsis, Stacijas laukums, 5, Dzelzceļa stacija Cēsis, 01.04.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Cēsu, Cēsis, Stacijas laukums, 5, Dzelzceļa stacija Cēsis, 01.04.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Rīga, Stacijas laukums, 2, Rīgas pasažieru stacijas ēka, 01.04.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Rīga, Stacijas laukums, 2, Rīgas pasažieru stacijas ēka, 01.04.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Jūrmala, Edinburgas prospekts, 10A -k1, ārtelpas 22. daļa, Dzelzceļa stacija Bulduri, 01.04.2019
VAS "Latvijas dzelzceļš"
Jūrmala, Satiksmes, 2A, Dzelzceļa stacijas "Sloka" ēka, 01.04.2019
MNP SIA "Madonas slimnīca"
Madonas, Madona, Rūpniecības iela 38, Madonas novads, 38, 27.03.2019
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Ventspils, Kustes dambis, 20, 27.03.2019
Akciju sabiedrība „Rīgas Centrāltirgus”
Rīga, Centrāltirgus iela , 1, 28, 0100 004 0071 053 005, Telpa Centrāltirgus Gaļas paviljonā biroja vajadzībām, 26.03.2019
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Rīga, Krustpils iela, 4, 20.03.2019
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Liepāja, Uliha iela, 44, 14.03.2019
SIA "VTU Valmiera”
Kocēnu, Kocēnu, Brandeļi, 12.03.2019
AS "Rīgas siltums"
Rīga, Kurzemes prospekts, 17, 1, 08.03.2019
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Cēsu novads, Cēsis, Valmieras iela, 17, 06.03.2019
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Cēsu novads, Cēsis, Valmieras iela, 17, 06.03.2019
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Cēsu novads, Cēsis, Valmieras iela, 17, 06.03.2019
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Rīga, Krustpils iela, 4, Konteineru un būvmateriālu novietnei, 06.03.2019
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Rīga, Krustpils iela, 4, Konteineru un būvmateriālu novietnei, 06.03.2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9