Informācija par publicējošo kapitālsabiedrību
Nosaukums - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Reģ. Nr. - 40003356530
Epasts - lau.lvlau
Telefons - 67249238

Publikācijas informācija

Publikācijas datums - 07.04.2021
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 56480010055001
Būvju/telpu platība - 41,80 m2
Lietošanas mērķis - Komercplatību ēkas
Līguma darbības termiņš - 01.05.2021 - 30.04.2026, līdz 5 (pieci) gadi

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta

Novads - Jēkabpils novads
Pagasts - Ābeļu pagasts
Ciems - Brodi
Iela - Brīvības iela
Mājas vārds/numurs - 2

Kontakti

Vārds: Zigmārs
Uzvārds: Ulmanis
Ieņemamais amats: Nekustamā īpašuma pārvaldnieks
Epasts: lau.lvzigmars.ulmanis
Telefons: +371 29204699

Piezīmes

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr.40003356530, organizē atklātu rakstisku izsoli par komerctelpu nomu.
Objekta izsoles sākuma cena ir 3,00 EUR/m2 bez PVN mēnesī.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var mājaslapā 
www.lau.lv sadaļā "aktualitātes", "izsoles". 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 20.aprīlim plkst. 10:00 Krustpils ielā 4, Rīgā, LV-1073, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” administrācijas ēkā vai nosūtot piedāvājumu pa pastu uz minēto adresi vai ar drošu elektronisku parakstu uz e-pasta adresi lau.lvlau. 
Saskaņot nekustamā īpašuma apskates laiku var iepriekš sazinoties ar Oskaru Munču, tālr.26426603 darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00.