Informācija par publicējošo kapitālsabiedrību
Nosaukums - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Reģ. Nr. - 40003356530
Epasts - lau.lvlau
Telefons - 67249238

Publikācijas informācija

Publikācijas datums - 11.03.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 78700030008
Būvju/telpu platība - 100 m2
Lietošanas mērķis - Zeme
Līguma darbības termiņš - 01.05.2020 - 30.04.2025, līdz 5 (pieci) gadi

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta

Novads - Rēzeknes novads
Pilsēta - Malta
Pagasts - Maltas pagasts
Iela - Fr. Trasūna iela
Mājas vārds/numurs - 43A

Kontakti

Vārds: Zigmārs
Uzvārds: Ulmanis
Ieņemamais amats: Nekustamā īpašuma pārvaldnieks
Epasts: lau.lvzigmars.ulmanis
Telefons: +371 29204699

Piezīmes

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr.40003356530, 2020.gada 7.aprīlī plkst. 10:00 Atbrīvošanas alejā 126, Rēzeknē VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajona administrācijas telpās rīko nekustamā īpašuma atklātu mutisko izsoli  ar augšupejošu soli. Objekta izsoles sākuma cena ir 0,45 EUR/m2 bez PVN mēnesī.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” mājas lapā sadaļā Aktualitātes-Nekustamo īpašumu nomas izsoles, reģistrēties izsolei, kā arī saskaņot nekustamā īpašuma apskates laiku var Atbrīvošanas alejā 126, Rēzeknē VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajona administrācijas telpās, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar Elīnu Vindaču tālr. 26134384. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2020.gada 6.aprīlis plkst.10:00.