Informācija par publicējošo kapitālsabiedrību
Nosaukums - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Reģ. Nr. - 40003356530
Epasts - lau.lvlau
Telefons - 67249238

Publikācijas informācija

Publikācijas datums - 05.12.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 70660020197
Būvju/telpu platība - 650 m2
Lietošanas mērķis - Zeme
Līguma darbības termiņš - 01.02.2020 - 31.01.2025, līdz 5 (pieci) gadi

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta

Novads - Madonas novads
Pagasts - Lazdonas pagasts
Mājas vārds/numurs - Gulbju taka
Papildus informācija - Smagā autotransporta novietošanai

Kontakti

Vārds: Zigmārs
Uzvārds: Ulmanis
Ieņemamais amats: Nekustamā īpašuma pārvaldnieks
Epasts: lau.lvzigmars.ulmanis
Telefons: +371 29204699

Piezīmes

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr.40003356530, 2019.gada 18.decembrī plkst. 10:00 Saules ielā 16, Madonā, Madonas novadā, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajona Madonas nodaļas administrācijas telpās, rīko nekustamā īpašuma atklātu mutisko izsoli  ar augšupejošu soli. Objekta izsoles sākuma cena ir 0,05 EUR/m2 bez PVN mēnesī.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var Sabiedrības mājas lapā: https://www.lau.lv/nekustamo-ipasumu-nomas-izsoles. Reģistrēties izsolei, kā arī saskaņot nekustamā īpašuma apskates laiku var Saules ielā 16, Madonā, Madonas novadā, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajona Madonas nodaļas administrācijas telpās, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar Vilni Ķūrenu, tālr. 29155157. 
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2019.gada  17.decembrī līdz plkst. 10:00