Informācija par publicējošo kapitālsabiedrību
Nosaukums - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Reģ. Nr. - 40003356530
Epasts - lau.lvlau
Telefons - 67249238

Publikācijas informācija

Publikācijas datums - 06.03.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 01001212324
Būvju/telpu platība - 131 m2
Lietošanas mērķis - Zeme
Līguma darbības termiņš - 17.04.2019 - 16.04.2024, līdz 5 (pieci) gadi

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta

Pilsēta - Rīga
Iela - Krustpils iela
Mājas vārds/numurs - 4
Papildus informācija - Konteineru un būvmateriālu novietnei

Kontakti

Vārds: Zigmārs
Uzvārds: Ulmanis
Ieņemamais amats: Nekustamā īpašuma pārvaldnieks
Epasts: lau.lvzigmars.ulmanis
Telefons: +371 29204699

Piezīmes

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr.40003356530, 2019.gada 19.martā plkst. 10:30 Krustpils ielā 4, Rīgā, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” administrācijas telpās, rīko nekustamā īpašuma atklātu mutisko izsoli  ar augšupejošu soli. Objekta izsoles sākuma cena ir 0,40 EUR/m2 bez PVN mēnesī.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var Sabiedrības mājas lapā: https://www.lau.lv/nekustamo-ipasumu-nomas-izsoles. Reģistrēties izsolei, kā arī saskaņot nekustamā īpašuma apskates laiku var Krustpils ielā 4, Rīgā, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rīgas ceļu rajona administrācijas telpās, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar Mārtiņu Kripševicu, tālr. 26681898. 
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2019.gada  18.marts līdz plkst. 10:00