Informācija par publicējošo kapitālsabiedrību
Nosaukums - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Reģ. Nr. - 40003356530
Epasts - lau.lvlau
Telefons - 67249238

Publikācijas informācija

Publikācijas datums - 28.02.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 36480070106
Būvju/telpu platība - 56000 m2
Lietošanas mērķis - Zeme
Līguma darbības termiņš - 01.04.2019 - 31.03.2024, līdz 5 (pieci) gadi

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta

Novads - Apes novads
Pagasts - Gaujienas pagasts
Mājas vārds/numurs - Mikali 4
Papildus informācija - Zeme lauksaimniecības vajadzībām

Kontakti

Vārds: Zigmārs
Uzvārds: Ulmanis
Ieņemamais amats: Nekustamā īpašuma pārvaldnieks
Epasts: lau.lvzigmars.ulmanis
Telefons: +371 29204699

Piezīmes

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr.40003356530, 2019.gada 19.martā plkst. 11:00 Jāņkalna ielā 43, Alūksnē, Alūksnes novadā, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajona administrācijas telpās, rīko nekustamā īpašuma atklātu mutisko izsoli  ar augšupejošu soli. Objekta izsoles sākuma cena ir 55,00 EUR/ha bez PVN gadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var Sabiedrības mājas lapā: https://www.lau.lv/nekustamo-ipasumu-nomas-izsoles. Reģistrēties izsolei, kā arī saskaņot nekustamā īpašuma apskates laiku var  Jāņkalna ielā 43, Alūksnē, Alūksnes novadā, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajona administrācijas telpās, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar Imantu Mucenieku, tālr. 29161219. 
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2019.gada  18.marts līdz plkst. 12:00