Informācija par publicējošo kapitālsabiedrību
Nosaukums - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Reģ. Nr. - 40003356530
Epasts - lau.lvlau
Telefons - 67249238

Publikācijas informācija

Publikācijas datums - 28.10.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 36010254016002
Būvju/telpu platība - 200,80 m2
Lietošanas mērķis - Komercplatību ēkas
Līguma darbības termiņš - 06.01.2021 - 05.01.2026, 5 (pieci) gadi

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta

Novads - Alūksnes novads
Pilsēta - Alūksne
Iela - Jāņkalna iela
Mājas vārds/numurs - 43

Kontakti

Vārds: Zigmārs
Uzvārds: Ulmanis
Ieņemamais amats: Nekustamā īpašuma pārvaldnieks
Epasts: lau.lvzigmars.ulmanis
Telefons: +371 29204699

Piezīmes

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr.40003356530, organizē atklātu rakstisku izsoli par komerctelpām ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vajadzībām
Objekta izsoles sākuma cena ir 1,00 EUR/m2 bez PVN mēnesī, papildus pieskaitot komunālos maksājumus

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var mājaslapā 
www.lau.lv sadaļā "aktualitātes", "izsoles". 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020.gada 10.novembrim plkst. 10:00 Krustpils ielā 4, Rīgā, LV-1073, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” administrācijas ēkā vai nosūtot piedāvājumu pa pastu uz minēto adresi. 
Saskaņot nekustamā īpašuma apskates laiku var iepriekš sazinoties ar Imantu Mucenieku, tālr. 29161219 darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00.